Nghĩa vụ thuế khi chuyển địa chỉ trụ sở

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, vì một số lý do nào đó mà chủ thể kinh doanh mong muốn thay đổi địa điểm, trụ sở kinh doanh của mình. Khi tiến hành thay địa chỉ trụ sở kinh doanh thì chủ thể kinh doanh phải tiến hành những thủ tục nào và phải thực hiện những nghĩa vụ thuế khi thay đổi địa chỉ như thế nào với cơ quan thuế?
nghia-vu-thua-khi-thay-doi-tru-so-cong-ty-min

1. Chủ thể kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở mà không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý:

1.1. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở mà không thay đổi cơ quan thuế

Trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể hiện thông tin địa chỉ trụ sở kinh doanh của chủ thể tiến hành kinh doanh. Trong một số trường hợp khi thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh nhưng cơ quan thuế quản lý không thay đổi như:
– Chủ thể kinh doanh thay đổi trụ sở trong phạm vi cùng cấp huyện trực thuộc tỉnh.
– Chủ thể kinh doanh thay đổi trụ sở trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1.2. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Hồ sơ thay đổi:
Đối với người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh thì hồ sơ bao gồm:
– Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì địa chỉ trụ sở được ghi nhận trên giấy chứng nhận đó nên phải nộp bản sao của giấy chứng nhận để chứng minh việc thay đổi các thông tin trên giấy.
Trình tự thay đổi:
Chủ thể kinh doanh tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp mình. Trong thời hạn 03 ngày, cơ quan thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi trên Hệ thống đăng ký thuế và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

2.  Chủ thể kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý:

2.1. Trường hợp thay đổi trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế:

Có trường hợp chủ thể kinh doanh tiến hành thay đổi trụ sở kinh doanh không làm thay đổi cơ quan thuế nhưng cũng có những trường hợp việc thay đổi trụ sở làm thay đổi sự quản lý trực tiếp của cơ quan thuế. Các trường hợp đó bao gồm:
– Chủ thể kinh doanh thay đổi trụ sở sang tỉnh, thành phố thuộc Trung ương khác.
– Chủ thể kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố.

2.2. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Chủ thể kinh doanh mà thay đổi địa chỉ trụ sở của mình trong trường hợp làm thay đổi cơ quan thuế quản lý mình thì trước khi thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh thì chủ thế kinh doanh phải thông báo các thông tin thay đổi, thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp mình.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Hồ sơ tại cơ quan thuế chuyển đi bao gồm:
– Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
– Bản sao giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo trụ sở mới.

Hồ sơ tại cơ quan thuế chuyển đến bao gồm:

– Thông báo chủ thể kinh doanh chuyển địa chỉ trị sở theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành do cơ quan thuế nơi chuyển đi cấp.
– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập hoặc các giấy tờ khác theo địa chỉ trụ sở mới.
– Đối với mô hình kinh doanh là doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành thực hiện thay đổi thông tin tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.
Trình tự thay đổi:
+ Tại cơ quan thuế chuyển đi: chủ thể kinh doanh phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở. Cơ quan thuế chuyển đi có nghĩa vụ đối chiếu nghĩa vụ, kiểm tra hồ sơ và ra – Thông báo chủ thể kinh doanh thay đổi địa điểm theo mẫu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, thông báo được gửi đến chủ thể kinh doanh và cơ quan thuế chuyển đến để thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.
+ Tại cơ quan thuế chuyển đến: căn cứ vào hồ sơ mà chủ thể kinh doanh nộp và thông báo của cơ quan thuế chuyển đi thì cơ quan thuế chuyển đến tiến hành cập nhật thông tin đăng ký thuế trên Hệ thống đăng ký thuế để tiếp tục quản lý nghĩa vụ nộp thuế của chủ thể kinh doanh.
Tùy thuộc vào việc chủ thể kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở trong trường hợp nào mà tiến hành trình tự, thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Liên hệ ngay chúng tôi  để được tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này. Việt Luật luôn mang đến dịch vụ tư vấn nhiệt tình và giàu kinh nghiệm cho khách hàng.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết