You are here

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sẽ bị xử lý thế nào?

Chào luật sư, Công ty Việt Luật hiện tại tôi đang gặp một số vấn đề cần luật sư tư vấn giúp liên quan đến các quy định của pháp luật về trường hợp người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật hay không ? Tôi muốn luật sư có thể tư vấn giúp tôi về các quy định của pháp luật về trường hợp cụ thể của tôi như sau:

TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ: Tôi là N.V.A. Tú năm nay tôi 27 tuổi đã vào làm việc tại Công ty Cổ Phần X từ tháng 4/2014 đến nay với hợp đồng lao động có thời hạn với thời hạn của hợp đồng là 6 năm. Tháng 7/2017, công ty có trả lương cho tôi với mức lương đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, với khả năng làm việc của mình tôi cho rằng người sử dụng lao động trả lương cho tôi như vậy là chưa phù hợp với năng lực của mình. Vì vậy, trong quá trình làm việc tôi luôn có thái độ bực tức và không tôn trọng người quản lý tại nơi mình đang làm việc. Sau đó Giám đốc công ty đã gọi tôi lên làm việc nhưng tôi vẫn không thỏa đáng với mức lương của Công ty đưa ra. Sau đó tôi đã tự ý nghỉ việc mà không báo trước. Tôi muốn hỏi luật sư pháp luật quy định như thế nào về trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Tôi muốn hỏi luật sư trong trường hợp của tôi thì tôi có bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không? Vậy tôi có phải chịu trách nhiệm gì trong việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hay không ?

tong-dai-mien-phi-19006199-min

Tôi rất mong nhận được lời khuyên của luật sư về vấn đề này.

NỘI DUNG GIẢI ĐÁP

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí : 1900 6199 để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến các quy định của pháp luật về trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nào ? Về các thắc mắc của bạn nêu trên thì sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực luật lao động luật sư Công ty tư vấn Việt Luật có thể giải đáp cho bạn qua Tổng đài tư vấn luật lao động miễn phí: 1900 6199 như sau:

Thứ nhất, Theo quy định của pháp luật thì người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào là trái pháp luật ?

Theo Điều 41 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật .

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật này.

Trong trường hợp của bạn do bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật vì lý do bức xức với người sử dụng lao động vì mức lương do người lao động đưa ra. Theo quy định tại Điều 37, 38, 39 của Bộ luật lao động thì trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của bạn không thuộc các trường trên nên trường hợp của bạn là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Ngoài ra, khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc bạn không đảm bảo đủ điều kiện về thời gian báo trước cho người sử dụng lao động.

Theo Khoản 2 Điều 37 của Bộ luật lao động năm 2012 quy định người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

A, Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

B, Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

C, Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3, Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Trong trường hợp của bạn , do hợp đồng lao động mà bạn kí kết với người sử dụng lao động là hợp đồng lao động có xác định thời hạn nên bạn phải báo trước cho người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động là 30 ngày trước khi nghỉ việc

Thứ hai, Khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì bạn có nghĩa vụ gì đối với người sử dụng lao động ?

Theo Điều 43 của Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật .

1, Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động .

2, Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3, Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Như vây, Theo quy định của pháp luật thì người lao động phải bồi thường nửa tháng tiền lương cho người lao động theo hợp đồng lao động, không được hưởng trợ cấp thôi việc, phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước.

Trên đây là nội dung tư vấn của luật sư Việt Luật qua tư vấn pháp luật trực tuyến : 1900 6199 liên quan đến các quy định của pháp luật về trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như thế nào và các nghĩa vụ của người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động như thế nào là đúng pháp luật. Đối với trường hợp của bạn nếu có vấn đề gì thắc mắc liên quan đến các quy định của pháp luật về vấn đề này thì hãy liên hệ với chúng tôi để được luật sư giải đáp.

Facebook comments