You are here

Người lao động được hưởng những chế độ xã hội gì khi con mất sau sinh?

Xin chào luật sư, vợ tôi mới sinh nhưng do sinh non nên con tôi đã mất sau khi sinh, nay cho tôi hỏi vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản khi con mới sinh mất  không, nếu được thì sẽ được hưởng những chế độ gì? Được biết vợ tôi đi làm ở 1 công ty nay đã được 5 năm và tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ kể cả lúc đang mang thai. Mong luật sư giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời:
Công ty tư vấn Việt Luật trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi, vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:
1. Cơ sở pháp lý:
  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
tong-dai-tu-van-phap-ly
2. Nội dụng tư vấn :

* Điều kiện được hưởng chế độ thai sản :

Căn cứ vào Điều 31 LBHXH 2014 quy định về điều kiện được hưởng chế độ thai sản :

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy với quy định trên, vợ bạn là lao động nữ sinh con và đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con nên vợ bạn có đủ các điều kiện để được hưởng chế độ thai sản.

* Các chế độ thai sản được hưởng:

- Thời gian nghỉ chế độ thai sản:

Do vợ bạn thuộc trường hợp con chết sau khi sinh nên thời gian nghỉ chế độ thai sản mà vợ bạn được hưởng sẽ theo quy định tại khoản 3 điều 34 LBHXH 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ sau khi sinh con:

"3.Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động."

Như vậy, con bạn chết sau khi sinh nên vợ bạn sẽ được nghỉ 4 tháng tính từ ngày sinh con.

- Phụ cấp hưởng chế độ thai sản:

Căn cứ vào điều 38 LBHXH 2014 quy định trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi:

" Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

Như vậy vợ bạn sẽ được hưởng một khoản trợ cấp bằng 2 tháng lương cơ sở. Theo  quy định về mức lương cơ sở năm 2018 thì giai đoạn từ 01/01 – 30/6/2018 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng, giai đoạn từ 01/7 – 31/12/2018 mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

Ngoài ra sau khi sinh con mà vợ bạn còn yếu thì sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

" Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản
1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.
Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.
2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:
a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.
3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở."

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề người lao động được hưởng những chế độ xã hội gì khi con mất sau sinh? Nếu còn vướng mắc gì chưa hiểu, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn luật bảo hiểm và lao động 19006199 để được giải đáp.

Facebook comments