You are here

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GIỮ LẠI MỘT PHẦN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ ĐÚNG LUẬT KHÔNG?

Thưa luật sư, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động vì một số lý do mà người sử dụng lao động đã giữ lại lương của người lao động. Theo quy định của pháp luật thì việc giữ lương của người lao động được quy định như thế nào?

TÌNH HUỐNG TƯ VẤN :

Chồng tôi đã làm việc tại Công ty Cổ phần X với lương tháng mà người sử dụng lao động trả cho chồng tôi hàng tháng là 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, trong hai tháng gần đây khi chồng tôi nhận lương từ phòng kế toán thì chỉ được chi trả 10 triệu đồng/ tháng. Do đó, chồng tôi đã lên thắc mắc với lãnh đạo công ty về vấn đề này thì được trả lời do công ty mới tái đầu tư vào các thiết bị máy móc để sản xuất tại chi nhánh của công ty nên sẽ giữ lại một phần lương của người lao động và số lương còn lại sẽ được thanh toán vào cuối năm dương lịch. Tôi muốn hỏi luật sư việc người sử dụng lao động giữ lương của chồng tôi như vậy là đúng hay sai ? Trong trường hợp nàu thì pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ trả lương của người sử dụng lao động ?

TƯ VẤN PHÁP LÝ :

Chào chị, Cảm ơn chị đã gửi thắc mắc của mình về cho luật sư Việt Luật qua Tổng đài để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc thực hiện quyền lợi của người lao động trong việc nhận thanh toán tiền lương từ người sử dụng lao động. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp vì không hiểu biết các quy định của pháp luật lao động mà người sử dụng lao động thường xuyên vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động tại nơi làm việc. Chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn như sau :

Thứ nhất, Trong trường hợp của chồng bạn thì người sử dụng lao động giữ lại lương của người lao động như vậy là đúng hay sai ?

Theo Điều 96 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nguyên tắc trả lương cho người lao động như sau:

Người lao động được trả lương trực tiếp , đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Như vậy theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động pải trả lương đầy đủ cho người lao động. Trong trường hợp của chồng bạn thì việc người sử dụng lao động giữ lại một phần lương của người lao động là không đúng pháp luật.

Thứ hai, pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm trả lương của người sử dụng lao động ?

"Theo Điều 94 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về hình thức trả lương của người sử dụng lao động như sau:

1, Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thfi người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

2, Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tại khoản.

Theo Điều 95 quy định về kỳ hạn trả lương như sau:

1, Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2, Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

3,Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng."

Trên đây là nội dung tư vấn của luật sư sau khi nhận được câu hỏi của khách hàng gửi về cho chúng tôi qua Tổng đài. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc liên quan đến các quy định của pháp luật về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền lương của người sử dụng lao động cho người lao động thì bạn hãy liên hệ với luật sư qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí : 1900 6199 để được giải đáp.

Facebook comments