Nội dung thẩm định dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Trong những năm gần đây nền tăng trưởng kinh tế của việt Nam ngày càng cao. Doanh nghiệp trong nước ngày càng nhiều và đa dạng. Đặc biệt là những công ty/ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam ngày càng có sức thu hút các nhà đầu tư nước ngoài nhưng trong các dự án đầu tư thì không phải tất cả các dự án đầu tư đều đước các cơ quan nhà nước chấp nhận cho đầu tư vào dự án.
Thẩm định dự án là việc cơ quan thẩm định kiểm tra mức độ phù hợp của thiết kế dự án với các mục  tiêu kinh tế-xã hội nên về cơ bản người làm công tác thẩm định sẽ phải rà soát lại tất cả khía cạnh mà chủ đầu tư đã đề cập trong thiết kế dự án
tong-dai-tu-van-phap-ly

Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

  Nội dung thẩm định dự án đầu tư bao gồm:

 •  Thứ nhất: Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất;
 •  Thứ hai: Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 •  Thứ ba : Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
 •  Thứ tư: Ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư
 •  Thứ năm: Công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư
 •  Thứ sáu: Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư  đối với dự án đầu tư đề nghị giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 •  Thứ bảy: Trong quy trình thẩm định dự án đầu tư là lập báo cáo thẩm định dự án để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Công tác thẩm định dư án đầu tư có các nội dung cơ bản sau:

  -Thẩm định về thể chế , quản lí , nội dung của dự án
  + Mục đích của thẩm định
Thẩm định từ thể chế , quản lí của dự án nhằm rà soát lại một cách chính thức tính hợp lí của hồ sơ thiết kế dự án và các vấn đề chung nhất về tổ chức và quản lí dự án. Căn cứ vào tính pháp lí của dự án là điều kiện tiên quyết để xem xét dự án có được chấp nhận không?
 + Các bước thẩm tra
Bước 1: Kiểm tra hồ sơ trình duyệt dự án. Hồ sơ cấp phép đầu tư dự án bao gồm :
    Đơn xin cấp giấy phép đầu tư dự án, Điều lệ kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, Văn bản xác nhận tư cách pháp lí, tài chính của các chủ đầu tư vào dự án, Giấy phép thành lập doanh nghiệp,  Giai trình về kinh tế-kĩ thuật, Các hồ sơ khác: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ xin thuê đất…
Bước 2: Đánh giá tư cách pháp nhân của chủ đầu tư dự án. Cán bộ thẩm định phải có các thông tin cần thiết sau:
 Công  ty đầu tư thuộc công ty độc lập hay đại diện cho một công ty khác, là công ty tài chính hay công ty đầu tư.
  Mục đích đầu tư dự án có phù hợp với mục đích kinh doanh không?
  Tư cách pháp nhân thể hiện ở giấy phép đăng kí do cơ quan thẩm quyền cấp.
-Thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội của dự án
Mục đích
 • Khả năng sinh lời của dự án đầu tư càng cao thì càng thu hút các nhà đầu tư. Nhưng trong thực tế không phải tất cả các dự án đầu tư đều có khả năng sinh lời cao, nhiều dự án đầu tư còn gây những trở ngại cho nên kinh tế xã hội. D vậy việc thẩm định dự án đầu tư phải được đánh giá xem xét kĩ lưỡng.
 • Các tiêu chí đánh giá hiệu quả về kinh tế-xã hội
 • Phương pháp đánh giá hiệu quả nền kinh tế xã hội
 • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế
– Phân tích rủi ro dự án đầu tư về kinh tế
Việc thẩm định mức độ tin cậy của dự án giúp nhà quản lí bao quát được toàn bộ dự án đầu tư để đảm bảo kinh tế-xã hội phát triển
-Thẩm định về công nghệ tác động môi trường
Thẩm định về công nghệ tác động môi trường là công việc phức tạp  và tốn chi phí khá cao.
 Trên đây là những thông tin về quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư có vốn đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương. Dự án đầu tư khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương hay không, dựa vào báo cáo thẩm định dự án của các cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư.Nếu bạn còn thắc mắc về vấn đề này, liên hệ ngay 1900.6199 để được đội ngũ chuyên viên của Việt Luật giải đáp miễn phí băn khoăn của bạn.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết