You are here

Pháp luật kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế ngày càng được mở rộng để đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay. Vậy pháp luật về kinh doanh quốc tế được quy định như thế nào?
tong-dai-tu-van-phap-ly

1. Khái niệm pháp luật kinh doanh quốc tế.

1.1. Định nghĩa
Trước hết, kinh doanh là việc thực hiện các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đến cung ứng dịch vụ nhằm mục đích sinh lời.
Kinh doanh quốc tế là hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài, vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Hoạt động thương mại theo quy định tại Luật Thương mại năm 2005 là các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi như việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, đầu tư...
Pháp luật kinh doanh quốc tế là tổng hợp các nguyên tắc, quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh quốc tế, giữa các chủ thể trong quan hệ thương mại quốc tế.
1.2. Yếu tố nước ngoài trong hoạt động kinh doanh quốc tế
- Chủ thể của hoạt động kinh doanh quốc tế:
Chủ thể của hoạt động kinh doanh quốc tế thường là các thương nhân có quốc tịch khác nhau hoặc có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau.
Thương nhân là các cá nhân, tổ chức nhân danh chính mình thực hiện hoạt động kinh doanh một cách độc lập, thường xuyên, và có khả năng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của mình.
- Đối tượng của quan hệ kinh doanh ở nước ngoài: Trong kinh doanh quốc tế thường có sự dịch chuyển tài sản, dịch vụ hay sự di chuyển nguồn vốn, nguồn nhân lực khỏi biên giới của một quốc gia. Đối với mỗi đối tượng thì điều kiện và trình tự thủ tục là khác nhau nên pháp luật điều chỉnh sẽ khác nhau.
- Căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ kinh doanh xảy ra ở nước ngoài

2. Hình thức của hoạt động kinh doanh quốc tế

Theo quy định của pháp luật thương mại thì mua bán hàng hóa quốc tế được tiến hành bằng các hình thức như xuất nhập khẩu, chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập. Việc mua bán phải được thực hiện bằng hợp đồng bằng văn bản và các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu điện tử…

3. Các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật kinh doanh quốc tế

Vì pháp luật kinh doanh quốc tế thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế nên phương pháp giải quyết xung đột pháp luật kinh doanh quốc tế cũng tuân theo phương pháp giải quyết của tư pháp quốc tế đó là phương pháp thực chất và phương pháp xung đột.
- Phương pháp thực chất là phương pháp sử dụng quy phạm thực chất để trực tiếp giải quyết các quan hệ vì bản chất của quy phạm thực chất là trực tiếp quy định quyền và nghĩa vụ các bên.
- Phương pháp xung đột là phương pháp sử dụng quy phạm xung đột, chỉ ra hệ thống pháp luật nào đó được áp dụng để giải quyết. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi, giải quyết được nhiều quan hệ pháp luật kinh doanh quốc tế chứ không giới hạn các vấn đề giải quyết.

4. Nguồn của pháp luật kinh doanh quốc tế

Pháp luật kinh doanh quốc tế được ghi nhận trong các nguồn như:
- Điều ước quốc tế.
- Tập quán quốc tế.
- Pháp luật quốc gia.
- Án lệ và các nguồn khác.
Trên đây là những nội dung cơ bản về pháp luật kinh doanh quốc tế. Liên hệ ngay tổng đài miễn phí 1900.6199 để được tư vấn miễn phí.

Facebook comments