You are here

Quy định về công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Vậy những đặc điểm pháp lý liên quan đến công ty TNHH hai thành viên được quy định như thế nào?

1. Khái niệm công ty TNHH hai thành viên trở lên

Có thể nói công ty TNHH hai thành viên trở lên là sản phẩm của các nhà lập pháp và là loại hình công ty ra đời muộn nhất trong các loại hình công ty. Nó là mô hình công ty trung gian giữa công ty đối nhân và công ty đối vốn vì vừa có đặc điểm của công ty đối nhân vừa có đặc điểm của công ty đối vốn.
Về bản chất, công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình công ty hạn chế về số lượng thành viên, các thành viên cùng góp vốn, cùng quản lý hoạt động kinh doanh, cùng hưởng lợi nhuận và cùng chịu trách nhiệm tài sản dựa trên tỷ lệ vốn góp vào công ty.
 
quy-dinh-cua-phap-luat-ve-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len

2. Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH hai thành viên

2.1. Về thành viên
- Thành viên công ty TNHH hai thành viên có số lượng thành viên tối thiểu là 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên. Thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
- Pháp luật hạn chế sự tham gia của nhiều người, giới hạn số lượng tối đa, vì vậy không mang tính đại chúng như công ty cổ phần. Buộc công ty phải lựa chọn chặt chẽ, chắt lọc thành viên của công ty mình.
- Việc hạn chế sự tham gia của người ngoài vào nội bộ của công ty là đặc điểm của công ty đối nhân. Tuy nhiên pháp luật có quy định về trách nhiệm tài sản của thành viên, qua đó phân biệt với công ty đối nhân, ví dụ như công ty hợp danh.
- Việc quy định số lượng thành viên cho công ty TNHH hai thành viên trở lên cho thấy công ty TNHH hai thành viên phù hợp với quy mô vừa và nhỏ, đảm bảo sự vận hành ổn định và mang tính liên kết giữa các thành viên công ty.
2.2. Vốn điều lệ
- Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên được chia thành tỷ lệ phần vốn góp, không nhất thiết phải chia thành những phần có giá trị bằng nhau.
- Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty đã góp hoặc cam kết góp.
- Thời hạn thành viên phải góp đủ là không quá 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2.3. Tư cách pháp lý
Kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thì công ty có tư cách pháp nhân.
Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì pháp nhân là tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức, có tài sản độc lập và có khả năng tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh chính mình tham gia vào các quan hệ xã hội.
2.4. Trách nhiệm tài sản
- Trách nhiệm tài sản của công ty: vì công ty có tư cách pháp nhân nên công ty sẽ tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của công ty. Vì khi thực hiện việc góp vốn vào công ty thì các thành viên công ty phải chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho công ty sở hữu.
- Trách nhiệm tài sản của thành viên công ty: thành viên công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty mà không ảnh hưởng đến các tài sản riêng không góp vốn vào hoạt động kinh doanh của thành viên đó.
2.4. Cơ chế chuyển nhượng vốn góp
- Thành viên công ty có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình cho người khác nhưng phải tuân theo quy định của pháp luật.
- Vì sự hạn chế số lượng thành viên công ty nên cũng sẽ hạn chế việc chuyển nhượng vốn góp, các thành viên không được quyền tự do chuyển nhượng như công ty cổ phần.
- Nguyên tắc chuyển nhượng vốn là phải chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tương ứng phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện. Thành viên chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày chào bán.
2.5. Huy động vốn
- Công ty TNHH hai thành viên trở lên khi huy động vốn có thể được phát hành trái phiếu nhưng không được phát hành cổ phần.
2.6. Về cơ cấu tổ chức
- Công ty TNHH hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên là chủ sở hữu công ty, chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc công ty và Ban kiểm soát (không bắt buộc khi công ty có dưới 11 thành viên).
Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên hay đang có thắc mắc các vấn đề pháp lý về công ty này? Hãy liên hệ ngay với Việt Luật qua tổng đài 1900.6199 để được đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm giải đáp miễn phí.

Facebook comments