You are here

Quy trình và điều kiện mở phòng khám tư nhân?

Hiện nay, các bệnh viện thường bị quá tải bởi số người đến khám bệnh, chữa bệnh quá đông so với đội ngũ nhân lực, các trang thiết bị hiện có. Do đó mà các phòng khám tư nhân ra đời phục vụ nhu cầu khám bệnh của mọi người mà không cần phải đến bệnh viện. Vậy điều kiện và thủ tục mở phòng khám tư nhân được thực hiện như thế nào?

1. Điều kiện mở phòng khám tư nhân

Không phải trong trường hợp nào chủ thể muốn mở phòng khám tư nhân cũng được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận mà phải tuân thủ những điều kiện nhất định.
Để phòng khám tư nhân hoạt động trên thực tế thì phòng khám đó phải thỏa mãn điều kiện sau:
- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập phòng khám tư nhân, giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định.
- Phòng khám tư nhân đó được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền cấp phép hoạt động.
Để được cấp phép hoạt động thì phòng khám tư nhân phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
+ Đáp ứng được các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
+ Có nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và chất lượng phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.
+ Người chịu trách nhiệm về chuyên môn kỹ thuật của phòng khám tư nhân phải có kinh nghiệm thực tế về hành nghề khám chữa bệnh tối thiểu 03 năm và phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với từng loại hình hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
- Các điều kiện khác phù hợp với quy hoạch ở từng địa phương nhất định.

2. Thủ tục mở phòng khám tư nhân

Khi muốn mở phòng khám tư nhân thì cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp phép đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị cấp phép hoạt động của phòng khám tư nhân theo mẫu do Bộ Y tế ban hành.
- Quyết định thành lập phòng khám tư nhân, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (bản sao có công chứng, chứng thực).
- Chứng chỉ hành nghề (bản sao có công chứng, chứng thực) đối với tất cả cá nhân hành nghề của phòng khám tư nhân kèm theo danh sách những người đăng ký hành nghề và các giấy tờ chứng thực tư cách cá nhân của họ (bản sao có chứng thực).
- Bản kê khai về các trang thiết bị, cơ sở vật chất của phòng khám tư nhân để phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, bản này được lập theo mẫu do Bộ Y tế ban hành và tài liệu chứng minh các trang thiết bị đó đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh.
- Hồ sơ nhân sự của những người làm việc về chuyên môn y tế tại phòng khám tư nhân nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn đó.
- Quy chế hoạt động, nội quy hoạt động của phòng khám tư nhân.
- Hợp đồng với công ty hàng không để vận chuyển người bệnh ra nước ngoài (bản sao có chứng thực).
- Đối với phòng khám tư nhân không có phương tiện vận chuyển cấp cứu thì phải có hợp đồng vận chuyển người bệnh (bản sao hợp lệ).
- Đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám, các danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện.
- Các giấy tờ cần thiết khác.
Cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động là:
- Bộ trưởng Bộ Y tế cấp phép đối với phòng khám tư nhân thuộc Bộ Y tế hoặc bệnh viện tư nhân và báo cho UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của phòng khám trong thời hạn 30 ngày từ ngày cấp.
- Giám đốc Sở Y tế cấp phép đối với phòng khám tư nhân trên địa bàn và báo cho UBND cấp huyện nơi phòng khám đặt trụ sở trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp phép.
Để phòng khám tư nhân có thể hoạt động được trên thực tế thì phòng khám đó phải tuân thủ các điều kiện nhất định để được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, liên hệ ngay đến tổng đài tư vấn 1900.6199 để được hỗ trợ miễn phí.

Facebook comments