You are here

Sở hữu trí tuệ

Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan được hiểu là hành vi sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình, phân phối đến công chúng bản sao...

Cuộc sống là muôn vàn những điều mới mẻ, những gì hiện hữu xung quanh chúng ta đó chính là sản phẩm của trí tuệ, là kết tinh của sự đam mê, kiên...

Facebook comments