Thành lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Khi thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư phải tiến hành các bước và trình tự theo quy định của pháp luật. Vậy việc thành lập dự án đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

1. Khái quát về dự án đầu tư xây dựng

– Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 thì dự án đầu tư xây dựng là dự án mà tập hợp các đề xuất liên quan đến sử dụng vốn để tiến hành các hoạt động xây dựng mới, cải tạo. sửa chữa công trình nhằm mục đích duy trì, nâng cao và phát triển các công trình, sản phẩm trong thời hạn nhất định và trong phạm vi chi phí xác định.
Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn của ngân sách nhà nước để bảo đảm mục tiêu đầu tư, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án và tiết kiệm chi phí, đạt hiệu quả cao.
Lập dự án đầu tư xây dựng công trình là việc nhà đầu tư chứng minh việc đầu tư là cần thiết và cho thấy được sự cần thiết và hiệu quả của dự án. Lập dự án đầu tư là cơ sở để cho nhà đầu tư xem xét tính hiệu quả của dự án đầu tư và khả năng hoàn lại vốn của dự án, bảo đảm bộ tin cậy cho các nhà đầu tư.
Đồng thời, việc lập dự án đầu tư để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc làm dự án có phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, quy hoạch phát triển xây dựng.
Là cơ sở để đánh giá việc thực hiện dự án liệu có ảnh hưởng đến môi trường hay không, mức độ an toàn như thế nào, có phù hợp với các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, yêu cầu về an ninh quốc phòng và có ảnh hưởng đến các công trình lân cận hay không.
tong-dai-tu-van-phap-ly

2. Thành lập dự án đầu tư xây dựng công trình

– Lập dự án đầu tư xây dựng bao gồm các việc như lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế,  kỹ thuật đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị đầu tư xây dựng.

2.1. Lập báo cáo xây dựng công trình và xin phép nhà đầu tư

Nội dung báo cáo xây dựng công trình bao gồm:
– Sự cần thiết của dự án đầu tư, xác định các điều kiện thuận lợi, khó khăn khi thực hiện dự án đầu tư.
– Báo cáo về dự kiến quy mô đầu tư, về diện tích đầu tư, công suất đầu tư, các hạng mục công trình chính, phụ và các công trình khác.
– Dự kiến về địa điểm của công trình xây dựng và nhu cầu sử dụng đất của dự án.
– Xác định hạ tầng kỹ thuật và các phương án tái định cư, giải phóng mặt bằng để phục vụ việc thực hiện dự án. Nêu các phương án phục hồi môi trường, phương án phòng cháy chữa cháy và các phương án liên quan đến quốc phòng an ninh.
– Xác định hình thức đầu tư, xây dựng các phương án huy động vốn và xác định thời hạn, tiến độ cam kết để thực hiện dự án đầu tư.
Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo với cơ quan quản lý ngành cấp Bộ. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thì Bộ quản lý ngành lấy ý kiến của các cơ quan liên quan bằng văn bản. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của các cơ quan trên thì Bộ quản lý ngành lập báo cáo để trình lên Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm hai phần đó là thuyết minh dự án và thiết kế cơ sở.

* Thuyết minh dự án:

Để thuyết phục các nhà đầu tư bỏ vốn để đầu tư vào công trình thì cần phải nêu rõ các căn cứ như:
– Căn cứ pháp lý, các tài liệu pháp lý về dự án, các quy hoạch phát triển và các văn bản hướng dẫn việc lập dự án đầu tư.
– Căn cứ về kinh tế – kỹ thuật, nhu cầu thị trường, khả năng phát triển của dự án đầu tư.
– Lựa chọn quy mô và hình thức của dự án đầu tư.
– Phân tích việc lựa chọn các phương án kỹ thuật, công nghệ về giải quyết mặt bằng, phương án thực hiện công nghệ, các chi phí hợp lý liên quan.
– Phân tích các phương án để tổ chức thi công, xây dựng công trình, xác định nhu cầu nguồn lực, chi phí bố trí và đưa ra so sánh các phương án xem phương án nào phù hợp nhất.
– Phân tích tình hình kinh tế – tài chính của dự án, xác định tổng số vốn cần thiết cho dự án, xác định phương án huy động vốn, các nguồn lợi ích hợp pháp mà dự án đầu tư đem lại và đánh giá hiệu quả của dự án về cả mặt xã hội và mặt tài chính/

* Thiết kế cơ sở của dự án:

Thiết kế cơ sở của dự án được trình bày riêng hoặc được trình bày trên bản vẽ để diễn giải các thiết kế với nội dung như là tóm tắt nhiệm vụ thiết kế, các số liệu tự nhiên, tác động đến môi trường, thuyết minh công nghệ và xây dựng…
Để thành lập dự án đầu tư xây dựng công trình cần phải thực hiện thông qua các bước theo quy định của pháp luật về xây dựng và các ngành luật khác có liên quan. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này hãy liên hệ ngay tổng đài tư vấn pháp luật 1900/6199 để được chuyên viên tư vấn miễn phí các thắc mắc của bạn.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết