You are here

Thành viên Hội đồng quản trị có nhất thiết phải là cổ đông của công ty?

Đối với công ty cổ phần, các thành viên trong Hội đồng quản trị có ảnh hưởng lớn mang tính quyết định đối với hoạt động của công ty.  Do đó, nhu cầu tuyển chọn những cá nhân có năng lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công ty. Tuy nhiên, trong quá trình chọn lựa, nhiều doanh nghiệp thắc mắc thành viên Hội đồng quản trị có nhất thiết phải là cổ đông của công ty hay không?. Công ty tư vấn Việt Luật sẽ giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp qua bài viết sau đây.

I/ Khái quát về Hội đồng quản trị

1. Khái niệm

Hội đồng quản trị là cơ quan quan trọng giữ vai trò quản lý công ty ty cổ phần, có toàn quyền quyết định, thực hiện những quyền và nghĩa vụ mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đây là cơ quan quyết định quan trọng chỉ sau Đại hội đồng. Chỉ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần mới có Hội đồng Quản trị.

Trong khi đó cổ đông là thành viên sở hữu cổ phần của công ty và chịu trách nhiệm những vấn đề  liên quan của công ty tương đương với các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty. Không có quy định nào của pháp luật quy định cổ đông của công ty không được làm thành viên Hội đồng quản trị.

2. Vai trò của Hội đồng quản trị trong doanh nghiệp

Hội đồng Quản trị có vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch, dự án hoạt động và phát triển của công ty; đề nghị loại và tổng cổ phần được quyền chào bán; Quyết định cổ phần mới được quyền chào bán; quyết định giá chào bán/huy động thêm/ mua lại vốn/ cổ phần cho công ty và quyết định những vấn đề khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty.

3. Điều kiện trở thành Hội đồng quản trị

Để trả lời câu hỏi thành viên Hội đồng quản trị có nhất thiết phải là cổ đông của công ty hay không thì doanh nghiệp cần tìm hiểu điều kiện để trở thành Hội đồng quản trị:

Theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm những tiêu chí sau đây:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không phải là người bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, không thuộc trường hợp bị cấm quản lý doanh nghiệp.

+ Cá nhân phải có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với quản lý kinh doanh của công ty và không bắt buộc là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thành viên là cổ đông thì không được làm Hội đồng quản trị.  Bởi lẽ thành viên Hội đồng quản trị phải là những người có những hiểu biết về hoạt động quản lý, kinh doanh để có thể đưa ra được những quyết định mang có tính chiến lược đối với công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị của công ty được phép đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của một công ty khác.

+ Đối với công ty mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì vợ hoặc chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty,  người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ không được là thành viên Hội đồng quản trị

Như vậy, trong trường hợp điều lệ công ty không quy định thì thành viên Hội đồng quản trị được phép là cổ đông của công ty. Nếu trong điều lệ công ty có quy định thành viên hội đồng quản trị không được là cổ đông công ty thì sẽ được thực hiện theo điều lệ của công ty.

Trên đây là tư vấn của Việt Luật về Thành viên hội đồng quản trị có nhất thiết phải là cổ đông của công ty cổ phần hay không?. Nếu còn vướng mắc cần giải đáp thì doanh nghiệp vui lòng liên hệ bộ phận tư pháp pháp luật tổng đài qua số: 1900.6199  phím 5 gặp luật sư tư vấn doanh nghiệp để được giải đáp.

 

Facebook comments