You are here

Thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập là người góp vốn cổ phần, tham gia xây dựng vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần. Trong quá trình hoạt động vì nhiều lý do khác nhau dẫn đến cần thay đổi thông tin cổ đông sáng lập. Việt Luật cung cấp bạn đọc thông tin về thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần qua bài viết sau đây.

1. Các trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

+ Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua
+ Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần.
+ Cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hay hợp nhất vào doanh nghiệp khác.
+ Tặng cho, thừa kế cổ phần

2. Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Trường hợp 1: Do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua

Hồ sơ thay đổi bao gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Trường hợp 2: Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần
Hồ sơ thay đổi bao gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông kèm Quyết định của đại hội đồng cổ đông.
- Danh sách thông tin các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi.
- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
- Văn bản chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.
- Văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối theo quy định.
- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư.
Trường hợp 3: Cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác
Hồ sơ thay đổi bao gồm
- Danh sách liệt kê thông tin của các cổ đông sáng lập đã thay đổi.
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông cùng với Quyết định của đại hội đồng cổ đông.
-  Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp hoặc quyết định tách doanh nghiệp hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp.
- Văn bản chấp thuận về hoạt động góp vốn, mua vốn, cổ phần của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với trường hợp pháp luật quy định.
- Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư thì cung cấp Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế/ Giấy đề nghị bổ sung, thông tin đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp 4: Tặng cho, thừa kế cổ phần
Hồ sơ thay đổi bao gồm
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
- Danh sách cổ đông sáng lập khi đã thay đổi
- Hợp đồng tặng cho cổ phần hợp lệ/ Bản sao văn bản thừa kế hợp pháp.
- Văn bản chấp thuận mua, góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài của Sở Kế hoạch và đối với trường hợp quy định.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện

- Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Người nộp đóng lệ phí, chờ theo số thứ tự đã được phát. Cá nhân có thẩm quyền sẽ kiểm tra hồ sơ của chủ thể có đầy đủ giấy tờ theo quy định hay không? Nếu đủ sẽ tiến hành tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
- Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.
Trên đây là những tư vấn, phân tích của công ty tư vấn Việt Luật về Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần. Hy vọng rằng với những kiến thức Việt Luật đã cung cấp cho khách hàng sẽ giúp khách hàng đơn giản hơn trong thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập. Nếu bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này thì có thể liên hệ trực tiếp với chuyên viên pháp lý doanh nghiệp tại Việt Luật để được tư vấn cụ thể nhất

Facebook comments