Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có vốn nước ngoài

Việc thực hiện hoạt động đầu tư dự án có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò cần thiết bên cạnh những lợi ích về phát sinh nguồn vốn và thu lợi ích liên quan đến kinh tế có chủ đầu tư còn có những vai trò vô cùng quan trọng như: tạo điều kiện về mặt việc làm cho người lao động trong nước, tạo sự chuyển dịch tích cực theo xu hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh tỷ lệ chuyển dịch trong cơ cấu công nghiệp- xây dựng và hơn tất cả là thúc đẩy nền kinh tế quốc dân chuyển mình mạnh mẽ.
Tuy nhiên, không phải dự án đầu tư nước ngoài nào cũng được hoạt động mãi mãi mà pháp luật quy định những nội dung như thế nào về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có vốn nước ngoài? Bài viết sau đây xin đề cập tới nội dung của vấn đề này như sau:
tong-dai-tu-van-phap-ly

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của luật đầu tư?

– Đối với các dự án đầu tư trong khu kinh tế là thời hạn không được vượt quá bảy mươi năm.
– Đối với các dự án đầu tư được tiến hành ngoài khu kinh tế thời hạn hoạt động theo quy định của pháp luật với các dự án này là không quá năm mươi năm. Các dự án được tiến hành thực hiện ở những địa bàn kinh tế xã hội có điều kiện kinh tế và điều kiện xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn số vốn doanh nghiệp bỏ ra tuy lớn nhưng về tiến độ thu hồi lại nguồn vốn chậm thì pháp luật quy định là không lớn hơn bảy mươi năm.
– Trường hợp các dự án đầu tư được Nhà nước tiến hành giao đất hay tiến hành cho thuê đất tuy nhiên tiến độ giao và cho thuê của Nhà nước lại tiến hành chậm thì thời gian giao đất chậm không được phép tính vào thời gian thực hiện dự án đối với hoạt động đầu tư.
– Trên thực tế thì căn cứ vào quy mô, ngành nghề mà cơ quan có nhiệm vụ trong quản lý đầu tư tiến hành việc đưa ra thời gian cụ thể để tạo thuận lợi cho việc đăng ký. Trong trường hợp đã hết hạn về thời hạn của dự án đầu tư nhưng nhà đầu tư vẫn có mong muốn thực hiện những dự án tiếp theo thì vẫn được thêm thời hạn để doanh nghiệp tiến hành thực hiện dự án.

2. Đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài Nhà nước ta luôn có những chính sách kinh tế khuyến khích và ưu đãi về việc thực hiện đầu tư này qua những nội dung sau đây được pháp luật công nhận:

– Một là về hình thức đầu tư khi tiến hành đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. Khi tiến hành việc thành lập các tổ chức kinh tế nhà đầu tư nước ngoài cần có dự án đầu tư nhất định để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan có thẩm quyền và cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện về sở hữu vốn. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không bị giới hạn của tổ chức kinh tế trừ khi pháp luật có những quy định khác của pháp luật cùng những quy định khác của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
– Hai là, việc áp dụng trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận trong các hoạt động đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp nước ngoài được quy định với thời gian tối đa là mười lăm ngay thay thế cho thủ tục đăng ký đầu tư cùng thẩm tra giấy chứng nhận đầu tư so với bốn mươi lăm ngày trước đây.
– Ba là, Nhà nước cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tiến hành việc thành lập các loại hình doanh nghiệp tại các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Thời hạn hoạt động tối đa là mười lăm này trừ những trường hợp cần sự thẩm định và sự nhất trí tại Quốc hội hay Thủ tướng chính phủ… Tuy nhiên sau đó cần phải đăng ký về việc tiến hành thành lập doanh nghiệp trong thời gian là ba ngày.
– Bốn là, những hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần theo những hình thức sau đây: mua cổ phần hay phát hành thêm cổ phần của doanh nghiệp, góp vốn với hai loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và hợp danh, góp vốn vào các tổ chức kinh tế khác; đối với việc mua cổ phần của tổ chức kinh tế cần thực hiện với các hình thức là: mua cổ phần của cổ đông, mua phần vốn góp của các thành viên và của một số người khác trong tổ chức kinh tế. Việc góp vốn và mua lại cổ phần đáp ứng những yêu cầu của pháp luật hiện hành quy định về vấn đề trên.
Trên đây là nội dung của pháp luật về thời hạn hoạt động của thời hạn hoạt động dự án đầu tư có vốn nước ngoài. Mọi băn khoăn thắc mắc xin vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật đầu tư qua SĐT: 0965 999 345.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết