You are here

Thủ tục chuyển đổi chi nhánh về văn phòng đại diện

Thủ tục chuyển đổi chi nhánh về văn phòng đại diện - Chi nhánh và văn phòng đại diện có những chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Sau khi thành lập chi nhánh công ty thì một số doanh nghiệp thấy rằng việc thành lập chi nhánh không phù hợp với hoạt động của công ty và có nhu cầu chuyển đổi thành văn phòng đại diện. Việt Luật sẽ tư vấn bạn đọc về thủ tục chuyển đổi chi nhánh về văn phòng đại diện thông qua bài viết sau đây.

1. Chuyển đổi chi nhánh về văn phòng đại diện

- Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc công ty và có chức năng chính là kinh doanh và đại diện cho công ty. Văn phòng đại diện cũng là đơn vị của công ty và  thực hiện chức năng chính là đại diện cho công ty. Một số người thường nhầm tưởng chi nhánh và văn phòng đại diện là một nhưng thực chất đó là hai loại hình khác nhau dù đều là đơn vị của doanh nghiệp. 
* Khi doanh nghiệp lựa chọn việc thành lập chi nhánh và muốn chuyển đối thành văn phòng đại diện thì doanh nghiệp sẽ có hai phương án lựa chọn.
 Thứ nhất doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của chi nhánh và tiến hành thủ tục mở Văn phòng đại diện tại địa điểm của chi nhánh.
 Thứ hai doanh nghiệp có thể bỏ chức năng hoạt động kinh doanh ở Chi nhánh. Trên phương diện pháp luật thì đây vẫn là chi nhánh nhưng thực tế thì hoạt động của nó không khác gì doanh nghiệp  nữa mà chỉ thực hiện chức năng đại diện thôi. Một số bạn đọc đã liên hệ với Việt Luật và mong muốn có hình thức chuyển đổi chi nhánh về văn phòng đại diện. Tuy nhiên, pháp luật không có quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi chi nhánh thành văn phòng đại diện. Muốn chi nhánh trở thành văn phòng đại diện chỉ có hình thức mà Việt Luật chia sẻ như trên. Theo đó thì phương án 1 là phương án khả thi và giải quyết dứt điểm được vấn đề nhất.

2.Thủ tục chuyển đổi chi nhánh về văn phòng đại diện

Doanh nghiệp cần trải qua 2 thủ tục sau đây:
Thủ tục chấm dứt chi nhánh  - Hồ sơ chấm dứt chi nhánh:
- Thông báo chấm dứt hoạt động của Chi nhánh công ty
- Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh công ty của chủ sở hữu.
- Doanh nghiệp cung cấp văn bản xác nhận về việc Chi nhánh đã nộp, huỷ con dấu của Cơ quan Công an.
Doanh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh – thuộc Sở kế hoạch và đầu tư.
Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, Cơ quan có thẩm quyền cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh. 
Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện
1.  Thông báo của doanh nghiệp về việc thành lập văn phòng đại diện. 
2.  Quyết định của các thành viên về việc thành lập văn phòng đại diện của côgn ty
3.  Biên bản họp về việc thành lập văn phòng đại diện của công ty về việc lập văn phòng đại diện 
4.  Bản sao về quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của văn phòng đại diện công ty.
5.  Đối với công ty thành lập địa điểm văn phòng đại diện khác tỉnh, thành phố với địa điểm đặt trụ sở công ty thì doanh nghiệp phải cung cấp bản sao điều lệ công ty. 
6.  Bản sao Giấy chứng đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thành lập văn phòng đại diện
7.  Trường hợp vpdd không đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc bản sao lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp chủ quản.
8.  Nếu văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp thì cần cung cấp bản chính thông báo mã số đơn vị trực thuộc.
9.  Giấy tờ cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện còn hiệu lực.
 Doanh nghiệp chuẩn bị và nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện yêu cầu mã số văn phòng đại diện và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện nếu hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ.
 Trên đây là những tư vấn của Việt Luật về vấn đề chuyển đổi chi nhánh về văn phòng đại diện. Mọi thắc mắc liên quan đến việc chuyển đổi chi nhánh về văn phòng đại diện bạn đọc vui lòng liên hệ 19006199 để được Việt Luật tư vấn, hỗ trợ.

Facebook comments