Thủ tục chuyển đổi dự ân có vốn đầu tư nước ngoài

Trong những năm gần đây các doanh nghiệp nước ngoài tiến hành các hoạt động đầu tư bằng nguồn vốn và tài sản tại Việt Nam ngày càng nhiều chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Những doanh nghiệp này thường được gọi với tên viết tắt là FDI.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp phát sinh trên thực tế mà dự án có những thay đổi thì cần tiến hành thực hiện các thủ tục chuyển đổi dự án đầu tư có vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật. Vậy theo quy định hiện nay, thủ tục chuyển đổi dự án được thực hiện như thế nào?

tong-dai-tu-van-phap-ly

1. Căn cứ theo những quy định của pháp luật đầu tư hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư được phép tiến hành chuyển đổi sang những hình thức sau bao gồm:

  • Tiến hành việc thành lập các tổ chức kinh tế chiếm một trăm phần trăm vốn sở hữu của nhà đầu tư trong nước hay sở hữu hoàn toàn nguồn vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
  • Tiến hành việc thành lập liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài
  • Nhà đầu tư lựa chọn các hình thức hợp đồng như BBC, BOT và BT.
  • Đầu tư nhằm mục đích phát sinh lợi nhuận và phát triển kinh doanh.
  • Thực hiện việc mua cổ phần và tiến hành việc góp vốn trong quá trình tham gia quản lý các hoạt động đầu tư.
  • Tiến hành việc sáp nhập, mua lại doanh nghiệp
  • Những hình thức đầu tư theo hình thức trực tiếp khác theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình chuyển giao giữa hình thức dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy phép đầu tư theo quy định tại luật đầu tư hiện hành thì việc chuyển đổi được thực hiện theo các quy định của pháp luật trong việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Pháp luật hiện nay quy định thủ tục chuyển đổi này như sau:

  • Đối với việc chuyển đổi hình thức đầu tư đi đôi với việc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực này.
  • Đối với các doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư nước ngoài thì ngoài các hợp đồng về đối tác đăng ký kinh doanh cần gửi cho các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực này các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ chuyển đổi bao gồm: đơn đề nghị chuyển đổi, quyết định của hội đồng thành viên, dự thảo chuyển đổi doanh nghiệp, hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  • Đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần có sự thống nhất của hội đồng thành viên hay quyết định của nhà đầu tư. Thỏa thuận các bên hợp doanh về việc tiến hành chuyển đổi hình thức đầu tư của dự án cần thông báo bằng những hình thức cụ thể cho các chủ nợ cùng người lao động với thời gian cụ thể được pháp luật quy định là mười lăm ngày làm việc tính từ ngày quyết định được thông qua.

Trong vòng 1 tháng tính từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ theo những nội dung pháp luật quy định thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành ra quyết định điều chỉnh giấy nhận đầu tư và thông báo cho bên liên quan.

Như vậy khi tiến hành hình thức chuyển đổi dự án có vốn đầu tư nước ngoài doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ theo trình tự, thủ tục và nội dung trên theo những nội dung pháp luật hiện hành quy định. Mọi băn khoăn thắc mắc liên hệ với chuyên gia tư vấn luật đầu tư của chúng tôi qua SĐT: 0965 999 345.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết