Thủ tục chuyển tài sản cố định vào công ty

Khi thực hiện kinh doanh thì công ty phải có nguồn vốn để đảm bảo hoạt động của công ty, nguồn vốn đó do các thành viên công ty góp vào tạo thành vốn điều lệ hoạt động của công ty. Vậy đối với những tài sản cố định thì thủ tục chuyển tài sản vào công ty được thực hiện như thế nào?

thu-tuc-chuyen-tai-san-co-dinh-vao-cong-ty-min

1. Tài sản góp vốn vào công ty

+ Khi góp vốn vào công ty thì thành viên công ty có thể góp vốn bằng các loại tài sản khác nhau, có thể góp bằng Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, các bí quyết công nghệ kỹ thuật hoặc các tài sản khác có thể định giá bằng tiền Việt Nam Đồng.
+ Đối với quyền sở hữu trí tuệ thì các quyền được phép góp vốn là quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với cây trồng vật nuôi. Các quyền này phải được chính chủ sở hữu hợp pháp sử dụng tài sản để góp vốn vào công ty.

2. Thủ tục chuyển tài sản cố định vào công ty

Đối với các tài sản cố định không phải là tiền, là ngoại tệ hay vàng thì thủ tục chuyển tài sản cố định đó vào công ty được thực hiện như sau:

B1: Định giá tài sản góp vốn:

– Trước khi tiến hành góp vốn và công ty thì các thành viên, cổ đông của công ty tiến hành tự định giá tài sản đó hoặc thuê tổ chức thẩm định giá định giá tài sản và phải thể hiện tài sản đó thành Đồng Việt Nam.
– Nguyên tắc định giá tài sản đó là các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc định giá do tổ chức thẩm định giá nhưng phải được đa số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.
– Các thành viên, cổ đông công ty phải liên đới chịu trách nhiệm đối với việc tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm góp vốn.
– Trong quá trình hoạt động thì tài sản góp vốn sẽ do các bên thỏa thuận định giá hoặc do tổ chức định giá nhưng phải được doanh nghiệp và người góp vốn chấp thuận.

B2: Soạn thảo hồ sơ góp vốn:

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân góp vốn thông thường thì khi góp vốn vào công ty thì các chứng từ chứng minh việc góp vốn bao gồm:
– Biên bản về việc giao nhận tài sản góp vốn.
– Biên bản về việc chứng nhận cá nhân, tổ chức góp vốn.
Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân góp vốn để cùng thực hiện kinh doanh thì chứng từ góp vốn bao gồm:
– Biên bản góp vốn nhằm mục đích hợp tác kinh doanh.
– Hợp đồng liên doanh về việc liên kết kinh doanh.
– Biên bản định giá tài sản.
– Nguồn gốc xuất xứ của tài sản

B3: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

– Vì mô hình công ty có tư cách pháp nhân nên phải có tài sản độc lập để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Do đó mà khi góp vốn vào công ty để tạo thành vốn điều lệ thì cá nhân, tổ chức phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản của mình sang sở hữu của công ty đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu này sẽ không phải chịu lệ phí trước bạ.
– Còn đối với những tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì việc xác nhận góp vốn phải được thực hiện bằng biên bản giao nhận tài sản, có đầy đủ các nội dung theo quy định.
Để công ty có tư cách pháp nhân thì các tài sản của công ty phải độc lập với các cá nhân, tổ chức khác, do đó khi góp vốn vào công ty thì chủ thể góp vốn phải tiến hành thủ tục chuyển tài sản cố định vào công ty. Liên hệ ngay tổng đài luật doanh nghiệp 1900.6199 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết