You are here

Thủ tục đăng kí thường trú được tiến hành như thế nào???

Gia đình tôi đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (đã có sổ hộ khẩu). Nay cả gia đình muốn chuyển đến TP Hà Nội, chúng tôi đã mua đất để chuẩn bị xây nhà ở Hà Nội nhưng chưa có thời gian để tạm trú. Xin hỏi luật sư gia đình tôi có được đăng ký Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội không? Nếu được thì thủ tục đăng kí thường trú gồm những bước nào? Xin cảm ơn.
TRẢ LỜI
Cơ sở pháp lý
Luật cư trú 2006, sửa đổi, bổ sung 2013.

Nội dung tư vấn
Tư vấn Việt luật xin giải đáp vấn đề của bạn như sau: 

I. Điều kiện đăng kí thường trú
Theo quy định tại Điều 18 Luật cư trú năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013, đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ.
Điều 20 Luật cư trú 2006, sửa đổi, bổ sung 2013 quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như sau:
Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương: 
“1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên; 
2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

 • Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con; 
 • Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột; 
 • Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ; 
 • Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ; 
 • Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột; 
 • Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột; 
3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp; 
4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình; 
5. Trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây: 
 • Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố; 
 • Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân; 
 • Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản; 
6. Việc đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô.”
Chỗ ở hợp pháp của công dân được hiểu theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Luật cư trú 2006: "Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật."
Như vậy, bạn được quyền đăng ký thường trú tại TP Hà Nội, với điều kiện bạn không thuộc những trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú quy định tại Điều 10, Luật cư trú 2006:
 •  Người bị cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
 •  Người bị Toà án áp dụng hình phạt cấm cư trú; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; người đang bị quản chế.
 •  Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành."

II. Thủ tục đăng kí thường trú

Thủ tục đăng kí thường trú quy định tại Điều 21 Luật cư trú 2006, sửa đổi, bổ sung 2013
- Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

 •  Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
 •  Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật cư trú;
 •  Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật cư trú như đã nêu trên.
- Người đăng kí thường trú nộp hồ sơ đăng kí thường trú tại cơ quan công an quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội.
- Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công an quận, huyện, thị xã phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Như vậy,  trong trường hợp của bạn, bạn cần chuẩn bị phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu. Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 Luật cư trú 2006. Khi bạn thay đổi nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.  Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày bạn chuyển đến chỗ ở mới hợp pháp thì bạn có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 23 Luật cư trú 2006.
Trường hợp của bạn sẽ được cấp sổ hộ khẩu mới theo quy định tại khoản 1, Điều 10, thông tư 35/2014/TT-BCA: "Công dân thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh, ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì được cấp sổ hộ khẩu mới."
Trên đây là giải đáp của Việt Luật về vấn đề bạn yêu cầu. Nếu còn vướng mắc, chưa hiểu rõ hay cần sự hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua tổng đài luật sư tư vấnpháp luật miễn phí 19006199 hoặc gửi thông tin qua Email để được hỗ trợ kịp thời!

Facebook comments