Thủ tục đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân nên bị hạn chế một số quyền, nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh nhưng loại hình doanh nghiệp này đem lại một số ưu điểm như thủ tục thành lập và hoạt động đơn giản, dễ dàng và ít chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý. Đối với thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân được pháp luật doanh nghiệp quy định cụ thể như sau:

thu-tuc-dang-ky-kinh-doanh-doanh-nghiep-tu-nhan

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm :

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm :

1. Tên doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

3. Ngành, nghề kinh doanh.

4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.

6. Thông tin đăng ký thuế.

7. Số lượng lao động.

8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.

9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

► Xem thêm: Tư vấn luật doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, người thành lập doanh nghiệp tư nhân cần tiến hành các thủ tục đăng ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 như sau :

Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.”

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp tư nhân, mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân . Hy vọng nội dung trên cung cấp các thông tin pháp lý hữu ích cho bạn đọc.

Mọi thông tin thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 0965 999 345.

Công ty tư vấn Việt Luật: số 8, ngõ 22, Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các bài viết liên quan khác:

Tư vấn mua bán công ty

Tư vấn luật lao động

Tư vấn luật hành chính

Tư vấn luật thương mại

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết