You are here

Thủ tục mở cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ

Khi một người tiến hành mở cửa hàng để kinh doanh những đồ dùng, vật dụng nhỏ lẻ thì có phải tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hay không? Thủ tục mở cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ được thực hiện như thế nào?

1. Khái quát về cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ

- Khi tiến hành những hoạt động kinh doanh mà không thuộc các trường hợp không phải đăng ký kinh doanh (như các hoạt động bán buôn, bán quà vặt, bán rong, buôn chuyến, và thực hiện các dịch vụ phục vụ sinh hoạt nhỏ lẻ như bán giày, cắt tóc…) thì chủ thể kinh doanh bắt buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.
- Việc mở cửa hàng kinh doanh là quyền của mỗi cá nhân Việt Nam. Cá nhân Việt Nam từ đủ 18 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì có quyền thành lập cửa hàng kinh doanh cho riêng mình.
- Hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh với quy mô, hình thức nhỏ, lẻ, có nguồn lực tài chính ít và có nguồn nhân lực tối đa là 10 lao động, trên 10 lao động thì phải tiến hành đăng ký kinh doanh với  mô hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Pháp luật quy định giới hạn số lượng tối đa lao động đối với mô hình hộ kinh doanh nhỏ lẻ thì việc tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động thuận tiện hơn, không có sự chồng chéo lẫn nhau trong công việc và hạn chế được một số rủi ro nhất định.

2. Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân, hộ gia đình muốn mở cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ mà hoạt động thuộc các trường hợp phải tiến hành đăng ký kinh doanh nhưng không theo mô hình doanh nghiệp/HTX thì theo quy định phải đăng ký kinh doanh với mô hình là hộ kinh doanh cá thể. 
Chủ thể kinh doanh muốn mở cửa hàng kinh doanh nhỏ thì tiến hành chuẩn bị hồ sơ mở cửa hàng để đề nghị cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị đăng ký kinh doanh do pháp luật quy định để thể hiện mong muốn đăng ký kinh doanh của cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ. Nội dung của đơn đề nghị bao gồm: tên, trụ sở của đại diện cửa hàng  kinh doanh, số fax, số điện thoại của cửa hàng; các ngành nghề, lĩnh vực mà cửa hàng thực hiện hoạt động; số vốn kinh doanh và nguồn nhân lực, số lao động làm việc cho cửa hàng đó.
- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ cư trú và bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân của cá nhân thành lập hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình khi tiến hành mở cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ.
- Bản sao các giấy tờvào hộ kinh doanh như CMND, hộ chiếu hay thẻ căn cước công dân. cá nhân của các cá nhân tham gia vào hộ kinh doanh như CMND, hộ chiếu hay thẻ căn cước công dân.
- Quyết định hoặc biên bản họp có chữ ký của các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh về việc thành lập cửa hàng nhỏ lẻ.
- Hợp đồng lao động giữa những người lao động với đại diện cửa hàng kinh doanh để chứng minh quan hệ lao động tồn tại và là cơ sở pháp lý đảm bảo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động.
- Các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác.
+ Đại diện cửa hàng kinh doanh nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh của cửa hàng. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện đó.
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong vòng 03 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi đại diện cửa hàng đã nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
+ Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ thể kinh doanh biết.
+ Nếu trong trường hợp cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ tiến hành hoạt động đối với những đối tượng mang tính chất quà vặt, các dịch vụ phục vụ sinh hoạt nhỏ lẻ hàng ngày thì khi mở cửa hàng thì không phải tiến hành các thủ tục nêu trên.
Để biết cụ thể hoạt động nào cần phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định, hãy liên hệ ngay đến dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Việt Luật để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí để tránh những trường hợp xử phạt đáng tiếc trong lĩnh vực này

Facebook comments