Thủ tục mua cổ phần của một doanh nghiệp

Trong công ty cổ phần thì vốn điều lệ trong công ty được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Mỗi một cổ đông trong công ty đều sở hữu lượng cổ phần nhất định để thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng. Vậy khi mua cổ phần trong công ty cổ phần thì cần thực hiện những thủ tục gì?

1. Các phương thức mua cổ phần

Mỗi công ty cổ phần đều phải có cổ phần phổ thông, đây là cổ phần bắt buộc phải có trong công ty. Mỗi cổ cổ đông công ty phải sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông. Ngoài cổ phần phổ thông thì công ty còn có cổ phần ưu đãi, bao gồm các loại như cổ phần ưu đãi biểu quyết, ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại và các cổ phần ưu đãi khác theo quy định Điều lệ công ty. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi nhưng cổ phần ưu đãi có thể được chuyển nhượng thành cổ phần ưu đãi phổ thông.

Một cá nhân, một tổ chức có thể mua cổ phần của công ty cổ phần thông qua các hình thức sau:

– Tiến hành nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông trong công ty: để trở thành cổ đông công ty thì cá nhân, tổ chức có thể nhận chuyển nhượng cổ phần từ thành viên công ty. Việc nhận chuyển nhượng phải được thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là thay đổi cổ đông trong công ty. Xem thêm: Chuyển nhượng cổ phần của công ty có phải đóng thuế không

– Mua cổ phần được công ty cổ phần chào bán rộng rãi ra công chúng: công ty cổ phần chào bán lượng cổ phần nhất định ra công chúng để tiến hành hoạt động huy động thêm vốn điều lệ để hoạt động của công ty.

Do đó, để mua cổ phần và trở thành cổ đông của công ty thì cá nhân, tổ chức có thể mua thông qua các phương thức trên. Khi trở thành thành viên của công ty thì tên của cá nhân, tổ chức đó có thể được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sẽ được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông.

2. Thủ tục mua cổ phần của doanh nghiệp

Đối với hoạt động mua cổ phần từ việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông công ty thì phải có hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh khi có sự thay đổi về cổ đông sáng lập do việc chuyển nhượng cổ phần đó. Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập bao gồm:

– Thông báo về việc thay đổi cổ đông sáng lập (theo mẫu do pháp luật quy định).

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bản sao hợp lệ).

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ghi nhận quan hệ chuyển nhượng giữa cổ đông sáng lập và người nhận chuyển nhượng.

– Bản thanh lý hợp đồng.

– Danh sách cổ đông sáng lập của công ty.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần.

– Một số giấy tờ cần thiết khác.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi mua cổ phần tại công ty cổ phần Việt Nam thì cần phải tuân thủ các trình tự sau:

Bước 1: Mở tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam: đây là điều kiện bắt buộc khi nhà đầu tư nước ngoài tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản và đăng ký tài khoản vốn với Ngân hàng Nhà nước. Mọi hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua tài khoản này, từ việc thanh toán cổ phần, nhận cổ tức của công ty đến hoạt động chuyển nhượng cổ phần.

Bước 2: Ký hợp đồng mua bán cổ phần và tiến hành thanh toán cổ phần thông qua tài khoản vốn đã được mở trước đó.

Việc mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán thì ngoài các điều kiện của pháp luật doanh nghiệp thì còn tuân thủ theo các quy định của pháp luật chứng khoán.

Bước 3: Đăng ký thông tin vào sổ đăng ký cổ đông và cấp giấy chứng nhận cổ phần

Sau khi thanh toán đủ số tiền mua cổ phần thì công ty sẽ ghi nhận thông tin của nhà đầu tư nước ngoài bằng cách ghi nhận trong sổ đăng ký cổ đông.

Bước 4: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần mà làm thay đổi cổ đông sáng lập của công ty thì công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông theo quy định trên.

Để tiến hành mua cổ phần của doanh nghiệp thì cần tuân theo trình tự nhất định. Liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 0965153895 nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này.

Việt Luật

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết