You are here

Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn khi chủ tịch HĐQT mất

Chủ tịch hội đồng quản trị là thành viên của hội đồng quản trị. Có thể nói đây là chức danh, người đứng đầu, đại diện cho Hội đồng quản trị – các cơ quan cao nhất trong công ty. Do vậy, khi chủ tịch Hội đồng quản trị mất thì ai là người sẽ được nhận phần vốn góp của chủ tịch. Sau đây Việt Luật xin tư vấn bạn đọc bài viết thủ tục thay đổi thành viên góp vốn khi chủ tịch Hội đồng quản trị mất cụ thể như sau:

I/ Khái quát Chủ tịch Hội đồng quản trị và hàng thừa kế cổ phần

Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng là cổ đông của công ty do vậy sau khi chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông Chủ tịch Hội đồng quản trị là cổ đông của công ty.
- Trường hợp chủ tịch HĐQT công ty chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật doanh nghiệp của cổ đông đó là cổ đông của công ty.
- Nếu chủ tịch Hội đồng quản trị có để lại di chúc thì người được chỉ định thừa kế cổ phần của chủ tịch sẽ trở thành cổ đông của công ty. Nếu chủ tịch Hội đồng quản trị không để lại di chúc thì người thừa kế theo pháp luật sẽ trở thành cổ đông của công ty.
Người thừa kế theo pháp luật theo quy định của pháp luật thừa kế theo 3 hàng như sau
  • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết
  • Nếu hàng thừa kế thứ nhất tất cả đã chết hoặc còn nhưng từ chối nhận thừa kế thì sẽ hàng thừa kế thứ hai sẽ được nhận: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.
  • Tương tự như vậy, nếu hàng thừa kế thứ 2 không còn ai hoặc còn nhưng từ chốii nhận thì sẽ tính hàng thừa kế thứ 3: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

II/ Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn khi chủ tịch Hội đồng quản trị mất

1. Thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế:
- Hồ sơ thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế
+ Phiếu yêu cầu công chứng 
+ Giấy chứng tử của người để lại di sản là chủ tịch Hội đồng quản trị
+ Các giấy tờ chứng minh về tài sản của chủ tịch Hội đồng quản trị bao gồm: Giấy chứng nhận cổ phần của chủ tịch Hội đồng quản trị
+ Hộ khẩu, chứng minh nhân dân của chủ tịch Hội đồng quản trị
+ Nếu nhận cổ phần thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị để lại di chúc thì cần cấp cấp bản Di chúc
+ Nếu chủ tịch Hội đồng quản trị không để lại di chúc hoặc trong di chúc không có đề cập đến phân chia cổ phần thì cung cấp:
+ Văn bản tường trình và cam kết quan hệ nhân thân với chủ tịch Hội đồng quản trị
+ Nếu chủ tịch Hội đồng quản trị không để lại di chục thì cần cần cung cấp: hộ khẩu, giấy khai sinh, tờ khai nhân khẩu.
Thủ tục tiến hành
- Nộp hồ sơ đầy đủ tại văn phòng công chứng, văn phòng công chứng tiến hành thụ lý công chứng văn bản phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản. Việc thụ lý sẽ được niêm yết trong thời hạn 15 ngày tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú/ tạm trú cuối cùng của chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Trong thời hạn quy định nếu không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế.
2. Thủ tục công nhận thành viên góp vốn
Sau khi thực hiện xong thủ tục thì Đại đồng cổ đông tiến hành họp và ra quyết định chấp thuận cho người được thừa kế tiếp quản phần vốn góp của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Trên đây là bài viết tư vấn của Việt Luật về thủ tục thay đổi thành viên góp vốn khi chủ tịch Hội đồng quản trị mất. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề thay đổi thành viên góp vốn, bạn đọc có thể liên hệ đội ngũ chuyên viên của Công ty tư vấn Việt Luật để được tư vấn, hỗ trợ: 19006199

 

Facebook comments