You are here

Thủ tục và trình tự mua tài sản cố định cho công ty

Tài sản cố định được xem là là một bộ phận của tư liệu sản xuất. Nó giữ vai trò là tư liệu lao động chủ yếu trong hoạt động sản xuất, có vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, doanh nghiệp luôn có nhu cầu mua tài sản cố định cho công ty mình. Công ty tư vấn Việt luật sẽ tư vấn thủ tục và trình tự mua tài sản cố định cho công ty qua bài viết sau.

1. Khái quát về Tài sản cố định trong doanh nghiệp

* Tài sản cố định trong công ty thường là những tài sản như nhà xưởng, máy móc được công ty mua và sử dụng trong thời gian dài vào mục đích sản xuất chứ bán lại. 
* Tài sản cố định trong công ty tồn tại ít nhất trên một năm và được khấu trừ giá trị hàng năm theo một tỷ lệ so với giá mua ban đầu. Khoản khấu trừ đó được chuyển vào quỹ khấu hao để hoàn lại chi phí mua sắm/ thay thế tài sản. 
Các loại tài sản cố định:
+ Tài sản cố định hữu hình: là tài sản có hình thái vật chất, dù tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh nhưng vẫn giữ được hình thái vật chất ban đầu như nhà xưởng, máy móc.
+ Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái, tham gia vào chu kỳ kinh doanh như chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh.
+ Tài sản cố định thuê tài chính: là tài sản mà công ty thuê từ công ty cho thuê tài chính. 
Điều kiện để ghi nhận là Tài sản cố định: Thông thường tài sản được coi là tài sản cố định khi thoả mãn điều kiện cơ bản sau: 
+ Một là, tài sản đó có thời gian sử dụng trên 1 năm hoặc một kỳ sản xuất kinh doanh.
+ Hai là, tài sản phải có giá trị tối thiểu theo quy định. Hiện này mức giá trị thường từ 5000.000 đồng. 

2.Trường hợp mua sắm tài sản cố định trong nước

*Thủ tục doanh nghiệp cần có:
- Tiến hành soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản---> Lấy Hóa đơn đỏ mua tài sản 
-  Đề nghị được cấp chứng chỉ chất lượng của tài sản đó nếu có của cơ quan có thẩm quyền. 
- Tiến hành thủ tục được cấp Giấy tờ đăng ký quyền sở hữu hoặc sang tên đổi chủ
- Tiến hành lập Biên bản bàn giao tài sản với bên bán.
- Doanh nghiệp ra quyết định đưa tài sản đã mua đó vào sử dụng trong công ty
- Doanh nghiệp lập thẻ tài sản
- Doanh nghiệp cung cấp Chứng từ chứng minh thanh toán không dùng tiền mặt cho nhà cung cấp
*Hạch toán: Công ty tiến hành hạch toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 

3. Trường hợp mua sắm tài sản cố định theo phương thức mua nhập khẩu

* Thủ tục cần có: 
- Doanh nghiệp lập Hợp đồng mua bán với bên bán
- Doanh nghiệp tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật với hải quan
- Doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị cấp các chứng chỉ về chất lượng
- Doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật
- Tiến hành lập biên bản bàn giao tài sản với bên bán
- Doanh nghiệp ra quyết định đưa tài sản đã mua vào sử dụng
- Doanh nghiệp lập thẻ tài sản với tài sản đã mua
- Doanh nghiệp tiến hành nộp các chi phí, loại thuế liên quan đến nhập khẩu và tiến hành thủ tục thanh toán quốc tế 
* Hạch toán: Công ty tiến hành hạch toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 

Trên đây là nội dung tư vấn của Việt Luật. Mọi vướng mắc về trình tự, thủ tục mua tài sản cố định cho công ty doanh nghiệp vui lòng gọi: dịch vụ pháp chế doanh nghiệp 19006199 để đội ngũ chuyên viên của Việt Luật tư vấn, hỗ trợ.

 

Facebook comments