Thuê giám đốc cho doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là mô hình doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của pháp luật doanh nghiệp, tiến hành hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu lợi nhuận. Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh thì chức danh giám đốc có nhiệm vụ quản lý, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Vậy có được thuê giám đốc trong doanh nghiệp tư nhân không và hình thức thuê được thực hiện như thế nào?

1. Vấn đề thuê giám đốc cho doanh nghiệp tư nhân

– Một cá nhân tự làm chủ, tự chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình đối với mọi khoản nợ, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thành lập nên doanh nghiệp tư nhân (DNTN).

– Mô hình doanh nghiệp tư nhân mặc dù là thương nhân, có đăng ký kinh doanh nhưng không có tư cách pháp nhân và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào để huy động vốn.

– Mỗi cá nhân chỉ được thành lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, là thành viên của công ty hợp danh.

+ Theo quy định pháp luật doanh nghiệp thì chủ DNTN có mọi quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.

– Chủ DNTN có thể trực tiếp tiến hành quản lý, điều hành kinh doanh, tự mình giữ chức danh giám đốc hoặc có thể thuê người khác giữ chức danh giám đốc đó để điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp thuê người khác làm giám đốc thì chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Do đó mà chủ DNTN hoàn toàn có thể thuê người khác làm Giám đốc cho DNTN của mình để tiến hành điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước chủ DNTN về các hoạt động đó. Vì doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân và chủ DNTN là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nên mặc dù thuê người khác thực hiện các quyền, nghĩa vụ để điều hành kinh doanh nhưng chủ DNTN vẫn phải có nghĩa vụ giám sát và chịu trách nhiệm đối với những hoạt động của công ty.

2. Hình thức thuê giám đốc cho doanh nghiệp tư nhân

Khi thuê người khác làm giám đốc cho DNTN thì chủ DNTN và giám đốc của doanh nghiệp trong trường hợp này là quan hệ giữa người sử dụng lao động với người lao động, do vậy hình thức thuê giám đốc trong trường hợp này sẽ được thực hiện bằng hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động do các bên thỏa thuận nhưng không được trái với các quy định pháp luật, đạo đức xã hội cũng như phải đảm bảo được các nội dung cơ bản trong hợp đồng theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Ngoài hợp đồng lao động thì chủ DNTN và giám đốc công ty có thể ký hợp đồng ủy quyền, theo đó thì chủ DNTN sẽ ủy quyền cho giám đốc công ty thực hiện những quyền và nghĩa vụ của công ty trong phạm vi ủy quyền. Do đó nếu giám đốc mà thực hiện nghĩa vụ mà vượt quá phạm vi ủy quyền thì giám đốc phải tự mình chịu trách nhiệm trong phạm vi vượt quá đó, nếu gây thiệt hại cho bên thứ ba thì DNTN chịu trách nhiệm với bên thứ ba còn giám đốc sẽ chịu trách nhiệm với DNTN.

Việc ủy quyền này được lập thành hợp đồng có đóng dấu của DNTN và có chữ ký của các bên.

Việc thuê giám đốc cho DNTN được thực hiện bởi chủ DNTN, khi giám đốc tiến hành các công việc kinh doanh hàng ngày thì chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Liên hệ ngay chuyên gia tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Luật để được hỗ trợ tốt nhất

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết