Trách nhiệm của giám đốc (thuê) trong doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là mô hình được nhiều chủ thể kinh doanh lựa chọn hiện nay vì những ưu điểm của nó phù hợp nhu cầu kinh doanh. Vậy doanh nghiệp tư nhân là gì và trách nhiệm của giám đốc được thuê trong doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân tiến hành thành lập làm chủ, cá nhân đó tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của chính mình đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp tư nhân: là loại hình doanh nghiệp duy nhất không có tư cách pháp nhân khi đăng ký kinh doanh nên vốn của DNTN là vốn do chủ doanh nghiệp tự bỏ ra và tự kê khai đăng ký mà không cần làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản cho doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành chứng khoán để huy động vốn mà chỉ được huy động vốn bằng cách huy động các vốn vay.
  • Mỗi cá nhân thì chỉ được thành lập duy nhất một DNTN và không được đồng thời là thành viên hợp danh hay hộ kinh doanh.

2. Trách nhiệm của giám đốc trong doanh nghiệp tư nhân

Vì chủ DNTN là người đầu tư vốn để tiến hành kinh doanh của doanh nghiệp nên sẽ có toàn quyền quyết định đối với các hoạt động của doanh nghiệp cũng như việc sử dụng lợi nhuận như thế nào sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.
– Về vấn đề quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc có thể thuê người khác làm Giám đốc DNTN nhưng chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.
– Theo đó thì chủ doanh nghiệp tư nhân là người có quyền thuê Giám đốc để thực hiện việc quản lý, điều hành công ty trong phạm vi chủ doanh nghiệp giao, ủy quyền.
– Trách nhiệm của giám đốc được thuê để quản lý điều hành kinh doanh trong doanh nghiệp tư nhân được quy định theo nghĩa vụ ủy quyền theo quy định pháp luật dân sự.

Theo đó thì giám đốc doanh nghiệp tư nhân được thuê có nghĩa vụ sau:

  • Tiến hành thực hiện các công việc mà chủ doanh nghiệp tư nhân đã ủy quyền và phải báo cho chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thực hiện các công việc đó.
  • Trong phạm vi được chủ DNTN ủy quyền thì giám đốc phải báo cho bên thứ ba thực hiện ủy quyền về phạm vi và thời hạn ủy quyền.
  • Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải bảo quản và giữ gìn các phương tiện và tài liệu được giao để thực hiện các công việc đã được ủy quyền.
  • Giám đốc phải giữ bí mật về các thông tin mà mình biết được liên quan đến hoạt động kinh doanh và các thông tin bảo mật khác của doanh nghiệp tư nhân khi thực hiện các công việc ủy quyền.
  • Giám đốc khi thực hiện các công việc ủy quyền tạo ra lợi ích thì phải giao lại lợi ích đó cho chủ doanh nghiệp tư nhân.
– Nếu giám đốc được chủ doanh nghiệp tư nhân thuê mà không thực hiện đúng các công việc ủy quyền và vi phạm các nghĩa vụ trên thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.
+ Tuy nhiên tất cả các hoạt động mà giám đốc làm theo nội dung ủy quyền thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động đó.
Bên cạnh các quyền lợi được hưởng thì giám đốc được chủ doanh nghiệp tư nhân thuê có các trách nhiệm để thực hiện các hoạt động, công việc mà được chủ doanh nghiệp ủy quyền. Liên hệ ngay đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt luật để được tư vấn cụ thể và chính xác hơn về vấn đề này.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết