You are here

Trình tự, thủ tục để thành lập Trường phổ thông có nhiều cấp học

Giáo dục là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh phát triển, hội nhập đất nước. Vì vậy việc thành lập trường trung học phổ thông, trong đó có trường trung học phổ thông nhiều cấp học cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Việt Luật chia sẻ bạn đọc những kiên thuéc pháp lý về trình tự, thủ tục để thành lập Trường phổ thông có nhiều cấp học thông qua bài viết sau đây.

1. Điều kiện thành lập Trường phổ thông có nhiều cấp học

+ Có Đề án thành lập trường phổ thông phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.

+ Đối với đề án thành lập trường học phổ thông thì cần rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; trang bị cơ sở vật chất; đất đai, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy trong trường, nguồn nhân lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường phổ thông.

 Để được hoạt động giáo dục hợp pháp thì trường học cần:

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường phổ thông.

+ Đáp ứng được các yêu cầu để hoạt động trường học bao gồm: đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục.

+ Địa điểm hoạt động của trường tạo cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên được học tập, làm việc, sinh hoạt trong môi trường an toàn, lành mạnh. 

+ Chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy của trường cần phù hợp với mỗi cấp học; Giáo viên và cán bộ quản lý  đều có trình độ chuyên môn phù hợp, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học.

+ Trường học có đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên để bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục.

+ Trường phổ thông có đủ nguồn lực tài chính để duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường 

2. Hồ sơ thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học

+ Đề án thành lập trường trung học phổ thông

+ Tờ trình Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường.

+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao hợp lệ về văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.

+ Văn bản thể hiện ý kiến của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông

+ Văn bản giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

+ Nếu thành lập trường phổ thông liên cấp trong đó cấp cao nhất là trung học phổ thông thì cần có quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.  
Xem thêm: Thành lập trường mầm non tư thục

3. Trình tự, thủ tục thành lập trường phổ thông nhiều cấp học

+ Nộp hồ sơ thành lập trường phổ thông nhiều cấp học

+ Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày Sở giáo dục và đào tạo nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở giáo dục và đào tạo sẽ  có ý kiến bằng văn bản đồng thời gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét điều kiện thành lập trường.

+ Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân tỉnh  sẽ ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông. 

Trên đây là tư vấn của Công ty tư vấn Việt Luật về trình tự, thủ tục để thành lập Trường phổ thông có nhiều cấp học. Nếu bạn đọc còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn pháp luật để được tận tình giải đáp: 19006199

Facebook comments