Vốn pháp định là gì?

Đối với những ngành nghề có điều kiện quy định về mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp cần phải có khi thực hiện hoạt động kinh doanh của mình thì đó được coi là mức vốn pháp định. Vậy pháp luật quy định như thế nào về mức vốn pháp định của doanh nghiệp?

Vốn pháp định là gì?

 • Vốn pháp định của doanh nghiệp mà mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp cần phải có khi thành lập doanh nghiệp để tiến hành hoạt động kinh doanh trong một số ngành nghề nhất định. Mức vốn pháp định là do cơ quan có thẩm quyền quy định, mức vốn sẽ khác nhau tùy vào từng quy mô ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
 • Khác với vốn điều lệ được xác định theo từng mô hình doanh nghiệp, còn vốn pháp định thì được xác định theo các ngành nghề kinh doanh cụ thể.
 • Pháp luật có quy định về mức vốn pháp định đối với một số ngành nghề cụ thể nhằm đảm bảo khả năng thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực đó. Một số ngành nghề hiện nay pháp luật quy định mức vốn pháp định là những ngành nghề cần nguồn lực tài chính lớn như kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, vàng và kinh doanh bất động sản, du lịch… Vốn pháp định được thể hiện bằng số tiền cụ thể và tuyệt đối.
 • Vốn pháp định là mức vốn cố định do pháp luật quy định còn vốn điều lệ của doanh nghiệp có thể được điều chỉnh tăng giảm trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Việc xác định các mức vốn pháp định đối với một số ngành nghề ở Việt Nam được ghi nhận thông qua các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình giảm bớt vai trò của vốn pháp định đến các doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định.
 •  Việc quy định mức vốn pháp định đối với một số ngành nghề liên quan đến tài chính nhằm đảm bảo đủ nguồn lực tài chính để thực hiện hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba.

Một số quy định về một số ngành nghề cần đảm bảo mức vốn pháp định

+ Nhà đầu tư mà muốn hoạt động trong một số ngành nghề mà pháp luật có quy định về mức vốn pháp định thì nhà đầu tư phải đáp ứng được bằng hoặc lớn hơn mức vốn đó thì mới được tiến hành hoạt động ngành nghề đó trên thực tế.

+ Nhà đầu tư hoạt động những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì phải chứng minh năng lực tài chính của mình và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận mức vốn, tình trạng tài sản của doanh nghiệp hoặc chứng minh bằng các cách hợp pháp khác nhau.

Một số ngành nghề có quy định về mức vốn pháp định khi thực hiện hoạt động kinh doanh:
 • Đối với kinh doanh lữ hành quốc tế: theo quy định của pháp luật du lịch thì mức ký quỹ đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế từ 250 triệu đồng đến 500 triệu đồng.
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì mức vốn pháp định cần có là 05 tỷ đồng theo quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.
 • Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có mức vốn pháp định là 20 tỷ đồng theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, dịch vụ bảo vệ thì mức vốn pháp định là 02 tỷ đồng.
 • Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải đảm bảo mức vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng.
 • Doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không: mức vốn pháp định từ 30 tỷ đến 100 tỷ đồng tùy thuộc vào lĩnh vực cảng hàng không.
 •  Mức vốn pháp định của tổ chức bảo hiểm tương hỗ là 10 tỷ đồng, của Ngân hàng thương mại cổ phần là 1000 tỷ đồng, Quỹ tín dụng trung ương là 1000 tỷ đồng, Quỹ tín dụng cơ sở là 100 triệu đồng, của công ty tài chính là 300 tỷ đồng…
Hầu hết các ngành nghề có quy định về mức vốn pháp định đều là những ngành nghề liên quan đến lĩnh vực tài chính hoặc những ngành nghề cần nguồn lực tài chính lớn để thực hiện hoạt động kinh doanh. Vì vậy pháp luật quy định về mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp cần phải có để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình diễn ra đúng tiến độ và mục đích dự kiến.
Nếu bạn có nhu cầu thành lập doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề yêu cầu có mức vốn pháp định, hãy liên hệ ngay đến chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên Việt Luật tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho bạn.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết