Xử phạt xuất hóa đơn sai thời điểm

Xuất hóa đơn sai thời điểm sẽ khiến doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước xử phạt. Do vậy, doanh nghiệp cần nắm bắt được thời điểm xuất hoá đơn theo quy định. Nếu không may xuất hoá đơn không đúng thời điểm thì doanh nghiệp có thể tham khảo bài viết dưới đây của Việt Luật để nắm bắt được mức phạt mà doanh nghiệp bị áp dụng.

1. Thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng hoá

– Ngày lập hoá đơn giá trị gia tăng là ngày chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Chỉ cần có sự quyền giao các quyền này là người bán phải lập hoá đơn giá trị gia tăng, không tính đến việc đã nhận được tiền hay chưa nhận được tiền.

Ví dụ: Ngày 27/10/2019 Công ty tư vấn Việt Luật có xuất hàng hoá ra khỏi kho bán cho khách hàng. Dù chưa nhận được tiền từ khách hàng nhưng ngày hôm đó Việt Luật vẫn phải xuất hóa đơn.

2. Thời điểm xuất hóa đơn cung ứng dịch vụ

– Thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ là ngày bên cung ứng dịch vụ đã hoàn thành hoạt động cung ứng dịch vụ, không phân biệt bên cung ứng dịch vụ có thu được tiền hay chưa.

– Nếu doanh nghiệp thực hiện việc thu hiền trước hoặc thoả thuận sẽ thu tiền cùng với thời điểm cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ví dụ: Việt Luật cung cấp dịch vụ kế toán theo tháng từ tháng 4 đến tháng 6. Dịch vụ kế toán hoàn thành tháng nào thì Công ty tư vấn Việt Luật sẽ xuất hóa đơn vào ngày cuối cùng của tháng đó.

Lưu ý Việt Luật dành cho bạn:

– Hóa đơn không cần phải có tiêu thức “đơn vị tính” nếu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

– Trường hợp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ: kiểm toán, kế toán, thuế, tư vấn tài chính; thẩm định giá; thiết kế kỹ thuật; khảo sát, tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây thì không phải xuất hóa đơn nếu khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp  nước sinh hoạt, điện, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình:

– Doanh nghiệp lập hóa đơn không được muộn hơn 7 ngày tiếp theo tính từ thời điểm ghi chỉ số nước, điện tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước là thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua để tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

Thời điểm xuất hóa đơn xây dựng, xây lắp:

– Thời điểm doanh nghiệp lập hóa đơn là ngày nghiệm thu, bàn giao các hạng mục công trình, công trình, lắp đặt hoàn thành, khối lượng xây dựng, không xem xét đến yếu tố doanh nghiệp đã nhận được tiền hay chưa.

Lưu ý Việt Luật dành cho bạn:

– Nếu doanh nghiệp bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ hoặc có giao hàng nhiều lần thì mỗi lần doanh nghiệp giao hàng hoặc bàn giao đều phải tiến hành lập hóa đơn tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao.

– Ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền nếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà để bán, xây dựng cơ sở, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ dự án hoặc được ghi nhận trong hợp đồng.

Thời điểm xuất hóa đơn xăng dầu:

– Đối với các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên thì thời điểm lập hóa đơn được thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên. Trường hợp nộp chậm thì thời điểm nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Thời điểm xuất hóa đơn hàng xuất khẩu:

– Ngày xuất hóa đơn hàng xuất khẩu được xác định là ngày chuyển giao hàng cho khách hàng.

Mức phạt lập hóa đơn không đúng thời điểm

– Nếu doanh nghiệp lập hoá đơn không đúng thời điểm thì mức phạt mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng là 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

– Đối với  hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định thì bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng.

– Nếu việc lập  hóa đơn không đúng thời điểm không làm chậm hoàn thành nghĩa vụ thuế và doanh nghiệp có tình tiết giảm nhẹ thì chỉ bị phạt cảnh cáo. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt được áp dụng trong trường hợp này là mức tối thiểu của khung hình phạt.

Ví dụ: Công ty cổ phần A giao hàng hoá cho bên B vào ngày 27/11/2019 nhưng đến ngày 1/12/2019 Công ty  mới tiến hành lập hóa đơn để giao cho bên B. Nhưng Công ty A vẫn hoàn thành thuế đầy đủ. Như vậy Công ty A đã vi phạm về thời điểm lập hoá đơn nhưng không làm chậm thực hiện nghĩa vụ thuế nên bị xử phạt ở mức thấp nhất của khung hình phạt bị áp dụng là 4.000.000 đồng (do Công ty cổ phần A không có tình tiết giảm nhẹ). Xử phạt xuất hóa đơn sai thời điểm.

Trên đây là tư vấn của Việt Luật về xử phạt xuất hoá đơn sai thời điểm. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề xử phạt xuất hoá đơn sai thời điểm, doanh nghiệp có thể liên hệ ngay công ty kế toán Việt Luật để được tư vấn, hỗ trợ: 19006199

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết