chi nhánh công ty

Thủ tục thay đổi trưởng văn phòng đại diện, trụ sở, nghành nghề đăng ký hoạt động vpdd công ty

Thủ tục thay đổi trưởng văn phòng đại diện, trụ sở, nghành nghề đăng ký hoạt động vpdd công ty

Doanh nghiệp khi thực hiện nội dung thay đổi trưởng văn phòng đại diện công ty, Thay đổi địa chỉ trụ sở vpdd, nghành nghề hoạt động vpdd cần thực hiện những nội dung cụ thể ra sao? Các thủ tục pháp lý liên quan trong quá trình thực hiện như thế nào?