chi nhánh

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Doanh nghiệp FDI có chi nhánh đang hoạt động và kinh doanh tại Việt Nam có nhu cầu chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty thì cần thực hiện thủ tục cụ thể như thế nào? Những nội dung nhà đầu tư cần chuẩn bị về giấy tờ và thông tin để hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp FDI tại Việt Nam được các chuyên viên Việt Luật tư vấn nội dung cụ thể như sau: