đầu tư nước ngoài

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tục để nhà đầu tư, người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp công ty Việt Nam cần thực hiện những nội dung pháp lý như thế nào?Những giấy tờ cần thiết để thực hiện việc góp vốn doanh nghiệp Việt Nam ra sao? Nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức khi góp vốn doanh nghiệp Việt có khác biệt gì?