kế toán thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế mà tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức, công ty kinh doanh, dịch vụ đều phải nộp loại thuế này. Tuy nhiên thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có những thay đổi mà bạn đọc hoặc các công ty

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử

Trong thời gian gần đây có rất nhiều bạn đọc và quý khách hàng của Việt Luật liên hệ tìm hiểu về loại hình hóa đơn điện tử, vậy hóa đơn điện tử là gì? Cách đăng ký loại hóa đơn này như thế nào?