kế toán

Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng

Mỗi loại hình nào đều có các cách hoạch toán riêng, có những quy định cũng như nhiệm vụ nhất định. Và đường nhiên vị trí kế toán là một vị trí không thể thiếu trong một vai trò quan trọng trong cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp hay các loại hình khác. 

Kế toán thu chi

Kế toán thu chi

Kế toán thu chi là người quản lý vấn đề thu/chi đầu vào – đầu ra của doanh nghiệp. Các chứng từ là cơ sở để chứng minh và giải trình với cơ quan thuế về những chi phí phát sinh lien quan đến các cơ quan khác.  

Kế toán khách sạn

Kế toán khách sạn

Hiện nay xã hội ngày càng phát triển , nhu cầu con người ngày càng tăng. Cùng với đó nhu cầu nghỉ ngơi, hưởng thụ ngày càng lớn. khi bạn đi du lịch đương nhiên bạn sẽ nghỉ chân tại khách sạn, khi bạn đi công tác xa thì khách sạn là nơi dung chân của bạn. Với mô hình khách sạn thì không thể thiếu công việc của kế toán khách sạn.

Kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ

Hiện nay ở các bộ phận trong công ty, một doanh nghiệp thì bộ phận kế toán là một vị trí rất quan trọng và không thể thiếu. Kế toán đảm nhận việc kích thích và điều tiết các hoạt động kinh doanh.

Kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương là một vị trí quan trọng của bộ phận kế toán cho một doanh nghiệp, công ty.Tiền lương sẽ đem  thu nhập cho người lao động nên cần phải tính toán kĩ lưỡng và chính xác. 

Kế toán xây dựng

Kế toán xây dựng

Kế toán xây dựng là một lĩnh vực khá phức tạp, đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao và có độ khó lớn hơn nhiều so với các lĩnh vực kế toán khác như kế toán sản xuất, kế toán bán hàng,... Bởi công việc của kế toán xây dựng liên quan tới các công trình lớn với chi phí khổng lồ và rất phức tạp cần được bóc tách và hạch toán. 

Kế toán tổng hợp là gì

Kế toán tổng hợp là gì

Không có một công thức chung nhất nào về khái niệm và các công việc của kế toán tổng hợp nhưng có thể hiểu rằng kế toán tổng hợp là người có nhiệm vụ thực hiện các công việc bao quát các số liệu về thu, chi, về thuế của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào các loại hình công ty mà kế toán tổng hợp có các chức năng khác nhau.