luật đầu tư

Luật đầu tư 2020

Luật đầu tư 2020

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020 LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội […]
Giải đáp thắc mắc và những điều cần biết khi sử dụng con dấu doanh nghiệp

Giải đáp thắc mắc và những điều cần biết khi sử dụng con dấu doanh nghiệp

Sử dụng con dấu doanh nghiệp như thế nào là hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành, những nội dung còn vướng mắc tư vấn Việt Luật giải đáp nhanh chóng và chi tiết giúp doanh nghiệp nắm bắt tốt nhất. Tránh gặp phải vướng mắc về mặt pháp lý không đáng có trong thời gian sử dụng dấu khi hoạt động kinh doanh

Nghị định Số: 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị định Số: 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài sẽ thuận lợi hơn trong thủ tục đầu tư.