Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân là cách mà hầu như các cá nhân, hộ kinh doanh thường sử dụng hoặc có những người muốn kinh doanh nhỏ như quán bán hàng, doanh nghiệp tư nhân nhà hàng, quán ăn uống..