thuế thu nhập doanh nghiệp

Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty

Các loại thuế phải nộp khi thành lập công ty

Thực trạng hiện nay chỉ ra có vô số các đơn vị khi thành lập công ty đang thực hiện thiếu nghĩa vụ về thuế với nhà nước. Một phần trong số này là các doanh nghiệp chủ đích muốn “trốn thuế”, tuy nhiên, một phần lớn hơn trong đó là những chủ sở hữu doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế mà tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức, công ty kinh doanh, dịch vụ đều phải nộp loại thuế này. Tuy nhiên thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có những thay đổi mà bạn đọc hoặc các công ty