thuế

Mở cửa hàng kinh doanh phải đóng thuế nào?

Mở cửa hàng kinh doanh phải đóng thuế nào?

Nộp thuế là một trong những nghĩa vụ mà công dân phải thực hiện. Không chỉ giúp bổ trợ ngân sách nhà nước mà nộp thuế cũng đem lại lợi ích cho chính người dân. Khi mở cửa hàng kinh doanh thì một số thương nhân thắc mắc mình cần phải nộp những loại thuế gì?