thuế

Thông tư Số: 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP

Thông tư Số: 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP

HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/2/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 78/2014/TT-BTC NGÀY 18/6/2014, THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC NGÀY 25/8/2014, THÔNG TƯ SỐ 151/2014/TT-BTC NGÀY 10/10/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử

Trong thời gian gần đây có rất nhiều bạn đọc và quý khách hàng của Việt Luật liên hệ tìm hiểu về loại hình hóa đơn điện tử, vậy hóa đơn điện tử là gì? Cách đăng ký loại hóa đơn này như thế nào?