You are here

Tin tức

Ngọc Trinh xuất hiện trên thảm đỏ Cannes, công chúng phương Tây nhận xét gì?

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Các quy định bắt buộc phải biết khi sử dụng Hóa đơn điện tử
 

Dân kế toán, nhân sự cần làm các việc này trong tháng 01/2019
 

6 việc dân kế toán cần làm trong tháng 12/2018
 

Cán bộ công chức được nghỉ 4 ngày tết Dương lịch, 9 ngày tết Âm lịch
 

Cung cấp nội dung trên mạng xã hội cần tuần thủ những điều kiện về mặt pháp lý như thế nào?

Các hoạt động kinh doanh nào không cần phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP theo quy định hiện hành.

Quy định mới về thuế liên quan đến nội dung bãi bỏ Mẫu 06/GTGT được áp dụng từ tháng 11 năm 2017.

(Theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC và Thông tư 219/2013/TT- BTC hướng dẫn về thuế GTGT)
Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định từ ngày 1/1/2014...

Pages

Facebook comments