You are here

Những chính sách có hiệu lực từ 1/4/2015

Từ ngày 01/04/2015, sẽ có nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, trong đó chính sahcs nổi bật như tăng mức lương trợ cấp đối với người có công cách mạng, cán bộ công nhân viên.. thu hút khá nhiều sự chú ý từ du luận.

nhung-chinh-sach-co-hieu-luc-thang-1-4-2015

1. Tăng mức trợ cấp đối với người có công cách mạng

Theo Nghị định 20/2015/NĐ-CP , mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ tăng từ 1.220.000 đồng lên thành  1.318.000 đồng.
Mức trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, diện thoát ly được tăng thêm 109.000 đồng lên thành 1.472.000 đồng.
Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B được quy định chi tiết tại các phụ lục đính kèm theo Nghị định này.
 
2. Tăng mức trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc
Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo điều 2 Nghị định 09/2015/NĐ-CP từ ngày 01/01/2015 sẽ được tăng thêm 8% mức trợ cấp hàng tháng so với mức trợ cấp được hưởng vào thời điểm tháng 12/2014.
Cụ thể: 
- Nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.568.000 đồng/tháng;
- Nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.512.000 đồng/tháng;
- Đối với các chức danh còn lại: 1.388.000 đồng/tháng.
Việc tăng trợ cấp như trên thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2015/TT-BNV .
 
3. Điều kiện của tổ chức thực hiện ĐTM
Theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP , chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) phải có đủ các điều kiện dưới đây:
- Phải có cán bộ thực hiện ĐTM có trình độ từ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn ĐTM đúng chuyên ngành;
- Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên;
- Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc ĐTM của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.
 
4. Khai thác khoáng sản phải cải tạo, phục hồi môi trường
Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định mọi tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải có phương án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Tuy nhiên, các trường hợp sau đây không phải lập phương án cải tạo, phục hồi:
- Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích ranh giới của dự án đầu tư xây dựng công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ sử dụng cho xây dựng công trình đó;
- Hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình trong diện tích đó.
 
5. Cài đặt hệ thống báo động cho máy ATM
Thông tư 47/2014/TT-NHNN yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ ATM trang bị hệ thống báo động cho ATM nhằm phòng chống mở cửa, di dời và đập phá máy trái phép.
Theo đó, các thiết bị báo động ngoài việc phát tín hiệu báo động tại chỗ, phải gửi cảnh báo về trung tâm giám sát.
Đồng thời, trang bị thiết bị cảm biến cho ATM đặt bên ngoài để cảnh báo tác động nhiệt từ các thiết bị khò hàn và nhận biết các lực tác động với cường độ lớn hoặc liên tục từ bên ngoài lên thân vỏ máy.
Ngoài ra, Thông tư còn đưa ra các quy định về két đựng tiền của máy ATM, cụ thể:
- Phải làm bằng vật liệu chịu được lực tác động lớn, chống ăn mòn, tản nhiệt nhanh hoặc hấp thụ nhiệt chậm;
- Trang bị ít nhất hai khóa, do hai người nắm giữ.
 
6. Quy định về cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc
Thông tư 03/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc được áp dụng đối với các đối tượng sau:
- Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; 
- Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản; 
- Tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động khoáng sản.
Theo đó, Thông tư quy định rõ về đánh giá cấp trữ lượng và cấp tài nguyên, phân chia nhóm mỏ và yêu cầu về kỹ thuật thăm dò.
Theo: thuvienphapluat

Facebook comments