You are here

Những trường hợp không cần xin cấp giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo những quy định mới được áp dụng từ tháng 2 năm 2018 thì một số trường hợp kinh doanh thực phẩm hoạt động sẽ không cần xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm . Những trường hợp đó là:.
nhung-truong-hop-khong-xin-cap-giay-chung-nhan-ve-sinh-attp
Trường hợp không cần xin giấy VCN - ATTP
 • Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
 • Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
 • Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định
 • Sơ chế nhỏ lẻ
 • Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
 • Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
 • Nhà hàng trong khách sạn
 • Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm
 • Kinh doanh thức ăn đường phố
 • Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương còn hiệu lực
 • Căn cứ pháp lý: Nghị định Số: 15/2018/NĐ-CP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook comments