You are here

Tình hình đăng ký doanh nghiệp từ khi luật doanh nghiệp thay đổi 7 năm 2015

Luật doanh nghiệp được thay đổi và áp dụng từ tháng 7 năm 2015 đã ảnh hưởng tới việc đăng ký doanh nghiệp mới như thế nào ? So sánh tình hình thành lập doanh nghiệp từ đầu năm đến hiện tại với năm trước thì luật doanh nghiệp thật sự chưa tạo ra bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính doanh nghiệp .

1.Thống kê đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2015

Rất nhiều chỉ số cơ bản giảm đáng để tâm     

Tính từ ngày 20/6-20/7/2015, cả nước có 6.598 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 38.869 tỷ đồng, giảm 29,4% về số doanh nghiệp và giảm 38,4% về số vốn đăng ký so với tháng 6 năm 2015.

Thống kê tình hình đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 cho thấy cả nước có 4.091 doanh nghiệp được tiếp nhận và cấp mới đăng ký thành lập với số vốn đăng ký 23.116 tỷ đồng, trong đó: số doanh nghiệp trong nước cấp mới là 4.087 doanh nghiệp với vốn đăng ký 22.746 tỷ đồng; số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư cấp mới là 04 doanh nghiệp với vốn đăng ký 370,1 tỷ đồng.   

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 7 đạt 5,9 tỷ đồng, giảm 12,6% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 là 92.051 lao động, giảm 30,8% so với tháng trước.    

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 7 của cả nước là 748 doanh nghiệp, giảm 9,2% so với tháng 6 năm 2015.      

Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động trong tháng này là 3.172 doanh nghiệp, giảm 35,7% so với tháng trước, trong đó: 762 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 2.410 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.   

Số doanh nghiệp trước ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong tháng 7 trên cả nước là 1.467 doanh nghiệp, tăng 33% so với tháng 6 năm 2015.

 2. Đăng ký doanh nghiệp trong 7 tháng năm 2015

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 7 tháng đầu năm 2015

- Về tình hình chung:

Trong 7 tháng đầu năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 52.004 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 321.265 tỷ đồng, tăng 22,7 % về số doanh nghiệp và tăng 22,4 % về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, trong 7 tháng vừa qua, có 12.749 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 365.170 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2015 là 686.435 tỷ đồng.  

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2015 đạt 6,2 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2015 là 743.449 lao động, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.  

Qua theo dõi tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập trong các tháng đầu năm có thể nhận thấy sự biến động về số doanh nghiệp thành lập qua các tháng chưa có một xu hướng rõ ràng khi tháng sau vẫn có thể tăng hoặc giảm so với tháng trước. Tuy nhiên, khi so sánh về số lượng doanh nghiệp thành lập của các tháng hoặc Quý được tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo cho thấy xu hướng gia tăng về số lượng doanh nghiệp thành lập so với cùng kỳ năm trước, đây là tín hiệu khả quan và là cơ sở của sự gia tăng về số doanh nghiệp của năm sau so với năm trước.

Biểu đồ 1: Tình hình doanh nghiệp đăng ký các tháng so cùng kỳ (Đơn vị: DN)

 bieu-do-thanh-lap-cong-ty-nam-2015

- Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ:

Biểu đồ 2: Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ

dang-ky-doanh-nghiep-theo-vung-mien 

Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014 chia theo vùng lãnh thổ (Biểu đồ 1) cho thấy: vùng Tây Nguyên thể hiện một bức tranh còn nhiều khó khăn khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh (đây cũng là khu vực duy nhất có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm trong 7 tháng đầu năm 2015); ngược lại, vùng Đồng bằng Sông Hồng tăng (26,3%), tiếp đến là Đông Nam Bộ tăng (25,7%), Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng (22,7%), Đồng bằng sông Cửu Long tăng (17,6%) và Trung du và miền núi phía Bắc tăng (17,2%).

- Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo lĩnh vực hoạt động: trong 7 tháng vừa qua, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng ở tất cả các ngành so với 6 tháng đầu năm 2014: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 125,6%, Kinh doanh bất động sản tăng 67,8%, Vận tải kho bãi tăng 51,1%, Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 38,1%, Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 33,1%, Xây dựng tăng 29,4%, Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác tăng 25,3%.......

Biểu đồ 3: Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

dang-ky-doanh-nghep-linh-vuc-hoat-dong

Nguồn: dangkykinhdoanh.gov.vn

Facebook comments