You are here

Tổng hợp công việc doanh nghiệp cần làm về Thuế - Lao động - Bảo hiểm cuối năm 2019

Vào dịp cuối năm, doanh nghiệp cần phải thực hiện nhiều công việc về Thuế - Bảo hiểm - Lao động và các vấn đề liên quan khách. Dưới đây, Việt Luật sẽ cung cấp một số thông tin về các công việc này như sau:

LĨNH VỰC TÊN CÔNG VIỆC NỘI DUNG
  Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ đều phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.
Thời hạn nộp:
Báo cáo theo quý: Hạn chót nộp báo cáo quý IV chậm nhất là ngày 30/01/2020.
Báo cáo theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/01/2020.
  Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế TNDN quý IV chậm nhất là vào ngày 30/01/2020.
Doanh nghiệp chỉ cần nộp số thuế tạm tính chứ không phải nộp tờ khai thuế.
Thuế Nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân quý IV Chậm nhất vào ngày 30/01/2020, doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải gửi báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, bao gồm cả trường hợp tự in và được cơ quan thuế cấp.
  Nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý IV Trong quý IV, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN, chậm nhất là ngày 30/01/2020.
Lưu ý: Nếu trong quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai quý đó.
  Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng Khai thuế theo quý: doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế GTGT của quý IV chậm nhất là ngày 30/01/2020.
Khai thuế theo tháng: doanh nghiệp nộp chậm nhất là vào ngày thứ 20/01/2020.
  Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập cá nhân Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (năm tính thuế), doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế TNCN dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết thay cho các cá nhân có ủy quyền.
  Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp
  Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng Nếu trong tháng có sự biến động (tăng/giảm) về số lượng người lao động làm việc; thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
  Báo cáo sử dụng lao động định kỳ hằng năm Trước ngày 25/11/2019, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình thay đổi về lao động đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) nơi mình đặt trụ sở, chi nhánh và văn phòng đại diện.
Lao động Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động Trước ngày 10/01/2020, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  Báo cáo y tế lao động năm 2019 Trước ngày 10/01/2020, doanh nghiệp phải nộp Báo cáo y tế lao động cho Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động.
  Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2019 Trước ngày 10/01/2020, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2019 Trước ngày 15/01/2020, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
  Công bố tình hình tai nạn lao động Trước ngày 15/01/2020, doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết.
Bảo hiểm Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và Kinh phí Công đoàn Chậm nhất đến ngày 31/12/2019, doanh nghiệp phải trích tiền đóng các loại bảo hiểm (BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT) và kinh phí Công đoàn trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT;
Đồng thời, trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

 

Facebook comments