You are here

Tin tức

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất (SDĐ).

Đầu tư cho bản thân một cách đầu tư hiệu quả và mang tính bền vững lâu dài.

17 thói quen giúp ích bạn những năm về sau 

Những văn bản nội bật trong đầu tháng 7 

Các cách để may mắn phần nào đó ở bên bạn ? và chúng ta không phải đặt ra cấu hỏi ? Tại sao có người may mắn hơn người khác? Đó là câu hỏi mà...

Thông tư 39/2014/TT-BTC quản lí chặt chẽ hơn DN được tự in hoá đơn, đặt in hoá đơn; trong đó có DN có rủi ro cao về thuế và DN có hành vi vi phạm...

- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 72 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam...

Những điểm mới về thuế TNDN theo thông tư 78/2014/TT - BTC được quy định cụ thể nội dung như sau 

5 luật có hiệu lực trong tháng 7 - 2014 

Trước tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực của các CQNN khi thực hiện TTHC đang gây tốn kém chi phí cũng như tạo ra áp...

Pages