Tin tức

Việt Nam đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi với công dân Mỹ khi tới Việt Nam, thông tin được công bố trên cục quản lý xuất nhập cảnh.
Một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2015 là việc cổ phần hoá, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.
Tại Việt Nam nhiều cái tên nổi lên như một thương hiệu đình đám, nhưng so sánh và đánh giá thật sự thì thương hiệu của Việt Nam đang nằm ở vị trí nào với thế giới và giá trị đích thực là như thế nào ?
Theo thông tin thống kê từ bộ kế hoạch và đầu tư thì số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên toàn quốc so với 1 tháng trước khi luật doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực là tăng về số lượng , những về mặt chất lượng của các doanh nghiệp mới thành lập...
Luật doanh nghiệp được thay đổi và áp dụng từ tháng 7 năm 2015 đã ảnh hưởng tới việc đăng ký doanh nghiệp mới như thế nào ? So sánh tình hình thành lập doanh nghiệp từ đầu năm đến hiện tại với năm trước thì luật doanh nghiệp thật sự chưa tạo ra bước...
Nhiều doanh nghiệp cảm thấy lúng túng, thậm chí hoang mang với những quy định mới về con dấu theo Luật Doanh nghiệp năm 2014… Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã có thông điệp để các doanh nghiệp yên tâm.
Việt Nam đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi với công dân Mỹ khi tới Việt Nam, thông tin được công...
Một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập tại phiên họp Chính phủ...
Tại Việt Nam nhiều cái tên nổi lên như một thương hiệu đình đám, nhưng so sánh và đánh giá thật sự...
Theo thông tin thống kê từ bộ kế hoạch và đầu tư thì số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên toàn...
Luật doanh nghiệp được thay đổi và áp dụng từ tháng 7 năm 2015 đã ảnh hưởng tới việc đăng ký doanh...
Nhiều doanh nghiệp cảm thấy lúng túng, thậm chí hoang mang với những quy định mới về con dấu theo...