You are here

Tin tức

Cán bộ công chức được nghỉ 4 ngày tết Dương lịch, 9 ngày tết Âm lịch
 

Cung cấp nội dung trên mạng xã hội cần tuần thủ những điều kiện về mặt pháp lý như thế nào?

Các hoạt động kinh doanh nào không cần phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP theo quy định hiện hành.

Quy định mới về thuế liên quan đến nội dung bãi bỏ Mẫu 06/GTGT được áp dụng từ tháng 11 năm 2017.

(Theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC và Thông tư 219/2013/TT- BTC hướng dẫn về thuế GTGT)
Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định từ ngày 1/1/2014...

Quy định mới liên quan đến chính sách ưu đãi với trường hợp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang loại hình doanh nghiệp.

Thông tin chung về tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017, số liệu thống kê cho thấy sự thay đổi rõ ràng trong các hoạt động đăng ký...

Những điểm mới về mức đóng bảo hiểm xã hội áp dụng từ 01/ 6/ 2017

Cập nhật những hướng dẫn mới nhất về áp dụng thủ tục đăng ký đầu tư , thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài.

Việt Luật tham dự hội nghị gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp tại Hà Nội, với sự góp mặt của bí thư, chủ tịch thành phố Hà nội và hơn 400 doanh nghiệp...

Pages