You are here

Tin tức

Từ ngày 1/1/2015 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.150.000 đến 3.100.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác...

Những chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 11 năm 2014 ,thuế thu nhập doanh nghiệp,thuế giá trị gia tăng , thuế thu nhập cá nhân, kê khai thuế  ...

Trong tháng 11/2014, nhiều chính sách thuế (nhập khẩu, thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, kê khai thuế) bắt đầu có hiệu...

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung thay đổi các nghị định về thuế.

Bộ công thương vừa ban hành Thông tư 35/2014/TT-BCT về áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.

Những thông tư pháp luật có hiệu lực từ cuối tháng 10 / 2014

Chính phủ cũng đề nghị điều chỉnh tăng thuế suất thuế TTĐB đối với kinh doanh casino (bao gồm cả trò chơi điện tử có thưởng) từ 30% lên 35%.

Việc bãi bỏ hàng loạt chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan đối với cả hàng xuất khẩu (XK) và hàng nhập khẩu (NK) cho thấy sự cải cách thủ tục hành...

Trong tháng 9 có những chính sách mới chính thức có hiệu lực

Thay vì đề xuất 8 ngành nghề cấm kinh doanh và đầu tư, dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đã thống nhất đưa 11 ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh. Vì...

Pages