Tin tức

hoa-don-gtgt
Thông tư 39/2014/TT-BTC quản lí chặt chẽ hơn DN được tự in hoá đơn, đặt in hoá đơn; trong đó có DN có rủi ro cao về thuế và DN có hành vi vi phạm về hoá đơn. Đặc biệt, Thông tư 39 còn quy định rõ đối tượng mua hoá đơn của cơ quan thuế.
thue-nguoi-nuoc-ngoai
- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 72 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.
Những điểm mới về thuế TNDN trong thông tư 78/2-14/ TT - BTC
Những điểm mới về thuế TNDN theo thông tư 78/2014/TT - BTC được quy định cụ thể nội dung như sau
5 Luật có hiệu lực trong tháng 7- 2014
5 luật có hiệu lực trong tháng 7 - 2014
thu-tuc-hanh-chinh
Trước tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực của các CQNN khi thực hiện TTHC đang gây tốn kém chi phí cũng như tạo ra áp lực cho các UBND cấp xã, huyện trong công tác chứng thực, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị 17/CT-TTg nhằm...
Doanh nghiệp có thể được đặt trụ sở tại chung cư
Doanh nghiệp có thể đặt trụ sở tại công ty tại chung cư với điều kiện nhất định
thue
Bộ Tài chính đã có Công văn 7924/BTC-TCHQ hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, khấu trừ thuế
xoa-no-thue
Bộ tài chính xác định rõ điều kiện xóa nợ thuế với nội dung chi tiết được thông báo như sau :
Những sai sót cần tránh khi làm kế toán
Những sai sót kế toán cần tránh khi tiến hành kế kế khai thuế cho doanh nghiệp - công ty
khai-thue-phuong-phap-truc-tiep
Cách khai thuế theo phương pháp trực tiếp cho doanh nghiệp mới thành lập không phát sinh
hoa-don-gtgt
Thông tư 39/2014/TT-BTC quản lí chặt chẽ hơn DN được tự in hoá đơn, đặt in hoá đơn; trong đó có DN...
thue-nguoi-nuoc-ngoai
- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 72 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với...
Những điểm mới về thuế TNDN trong thông tư 78/2-14/ TT - BTC
Những điểm mới về thuế TNDN theo thông tư 78/2014/TT - BTC được quy định cụ thể nội dung như sau
5 Luật có hiệu lực trong tháng 7- 2014
5 luật có hiệu lực trong tháng 7 - 2014
thu-tuc-hanh-chinh
Trước tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực của các CQNN khi thực hiện...
Doanh nghiệp có thể được đặt trụ sở tại chung cư
Doanh nghiệp có thể đặt trụ sở tại công ty tại chung cư với điều kiện nhất định
thue
Bộ Tài chính đã có Công văn 7924/BTC-TCHQ hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất...
xoa-no-thue
Bộ tài chính xác định rõ điều kiện xóa nợ thuế với nội dung chi tiết được thông báo như sau :
Những sai sót cần tránh khi làm kế toán
Những sai sót kế toán cần tránh khi tiến hành kế kế khai thuế cho doanh nghiệp - công ty
khai-thue-phuong-phap-truc-tiep
Cách khai thuế theo phương pháp trực tiếp cho doanh nghiệp mới thành lập không phát sinh