You are here

Giấy phép trong nước

thong-bao-dau-và-huy-dau-cong-ty-vpdd-chi-nhanh

Trường hợp nào doanh nghiệp cần thực hiện thông báo mẫu dấu và trường hợp nào thực hiện thủ tục hủy dấu của công ty, văn phòng đại diện hay chi...

khai-niem-cong-ty-hop-danh-va-dieu-can-luu-y

Tìm hiểu về hoạt động công ty hợp danh như khái niệm loại hình công ty này? Quyền và nghĩa cụ của các thành viên tham gia góp vốn công ty sẽ được...

dieu-kien-dich-vu-van-tai

Xin cấp phép kinh doanh dịch vụ vận tải được nhà nước ta quy định như thế nào?

luu-y-dat-ten-cua-hang-ho-kinh-doanh-quy-dinh

Việc đăng ký tên hộ kinh doanh cá thể tương tự như việc đặt tên cửa hàng, đặt tên cơ sở kinh doanh... sẽ cần đáp ứng một số điều kiện về mặt pháp...

nhung-luu-y-khi-dang-ky-ho-kinh-doanh-ca-the-ai-can-biet

Những nội dung cần thiết khi tiến hành thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể mới nhất hiện nay mà cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu cần...

khai-niem-tach-doanh-nghiep-la-gi

Định nghĩa về tách doanh nghiệp theo quy định hiện nay, những căn cứ pháp lý cụ thể được thể hiện như thế nào? Tư vấn Việt Luật có hướng dẫn chi...

quy-dinh-chia-doanh-nghiep-la-gi

Định nghĩa và nội dung cần hiểu chính xác về việc chia doanh nghiệp được áp dụng theo quy định hiện hành.

kinh-doanh-xep-hang-tin-dung

Những quy định pháp lý về hoạt động đăng ký kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín dụng theo quy định hiện nay được luật sư Việt Luật hỗ trợ và giải đáp...

dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-tro-choi-co-thuong-danh-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Việt Luật hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký hoạt động kinh doanh ngành nghề dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt...

Hướng dẫn và tư vấn những nội dung về căn cứ pháp lý quy định đăng ký ngành nghề kinh doanh xổ số tại Việt Nam. Việt Luật tư vấn để doanh nghiệp...

Pages

Facebook comments