You are here

Công ty cổ phần là gì? đặc điểm của công ty cổ phần?

Bạn đang muốn thành lập công ty cổ phần? bạn muốn tìm hiểu về loại hình doanh nghiệp này và tìm hiểu về ưu nhược điểm của nó để dễ dàng lựa chọn mô hình hoạt động cho công ty của mình khi thành lập.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần, cổ phần được phát hành ra thị trường nhằm mục đích huy động vốn, người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông.
 
Công ty cổ phần

Đặc điểm của công ty cổ phần

  • Công ty cổ phần phải có tối thiểu 03 thành viên, không giới hạn số lượng cổ đông tham gia góp vốn.
  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần với mệnh giá cụ thể. Để tham gia vào công ty cổ phần thì cá nhân phải mua cổ phần để trở thành cổ đông trong công ty. (Xem thêm vốn của công ty cổ phần)
  • Cổ đông là người nắm giữ cổ phần góp vào công ty và chịu trách nhiệm về các khoản nợ dựa trên phạm vi cổ phần của mình.
  • Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông (hoặc tổ chức, cá nhân) khác một cách tự do.
  • Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Ưu điểm của công ty cổ phần

  • Vì công ty cổ phần được góp từ nhiều cổ đông khác nhau nên trách nhiệm về khoản nợ hay các nghĩa vụ tài sản của công ty dựa trên số cổ phần của từng cổ đông, từ đó rủi ro sẽ thấp hơn.
  • Nhờ phát hành cổ phiếu nên khả năng huy động vốn cao hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
  • Dễ dàng chuyển nhượng vốn góp.

Nhược điểm của công ty cổ phần

  • Do dễ dàng huy động cổ đông tham gia góp vốn nên công ty cổ phần thường có đông thành viên dẫn tới khó quản lý, dễ dàng bị phân tách thành các nhóm cổ đông có sự canh tranh về lợi ích với nhau.
  • Giám đốc, tổng giám đốc của công ty cổ phần không được đồng thời làm giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
Trên đây là toàn bộ những thông tin về mô hình công ty cổ phần tại Việt Nam mà quý khách hàng đang muốn tìm hiểu khi có nhu cầu thành lập công ty cổ phần, nếu có bất kỳ vướng mắc hay cần tư vấn hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất 0965999345

Facebook comments