You are here

Công ty là gi?

Trong nhiều cách một công ty tương tự như một thương nhân hoặc quan hệ đối tác duy nhất, ngoại trừ việc nó tồn tại như một thực thể pháp lý riêng biệt từ các chủ sở hữu (người được gọi là cổ đông). Điều này có nghĩa rằng trong hầu hết trường hợp, tài sản cá nhân của chủ sở hữu không thể được xúc động để trả cho các khoản nợ của công ty.

Quy chế của các công ty

Các công ty được quy định bởi Chứng khoán Úc và Đầu tư Commission (ASIC). ASIC là một cơ quan chính phủ độc lập quản lý Tổng công ty Luật. Mục tiêu của nó là cung cấp bảo vệ cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong các giao dịch của họ với các công ty và để đảm bảo rằng các công ty:

 • Hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Báo cáo hoạt động của mình;
 • Duy trì hồ sơ thích hợp;
 • Duy trì một cơ sở dữ liệu thông tin về chi tiết công ty.

Các loại của các công ty

 • Hầu hết các công ty rơi vào hai loại, tùy thuộc vào loại trách nhiệm có thể được đối với các chủ sở hữu:
 • Một công ty giới hạn bằng cổ phiếu, giới hạn trách nhiệm của cổ đông với giá trị cổ phần của họ. Cấu trúc này là phù hợp cho hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh và có thể là một công ty tư nhân hoặc một công ty công
 • Một công ty giới hạn bởi bảo đảm, thường xuyên nhất được sử dụng bởi các tổ chức phi thương mại, ví dụ, câu lạc bộ thể thao.

Các ưu và nhược điểm

Ưu điểm của một công ty bao gồm:

 • Nó là một thực thể pháp lý riêng biệt từ các chủ sở hữu;
 • bạn có thể sở hữu tài sản trong tên của công ty;
 • thường là có giới hạn trách nhiệm đối với các cổ đông (trừ khi họ đã đưa ra một đảm bảo cá nhân);
 • bạn có thể tận dụng lợi thế của chương trình giảm thiểu thuế (hợp pháp những người thân, tất nhiên!);
 • nó có thể được sở hữu và điều hành bởi cổ đông chỉ có một và là giám đốc;
 • nó có thể làm cho nó dễ dàng hơn để thu hút vốn đầu tư vì trách nhiệm hữu hạn của cổ đông.

Nhược điểm có thể bao gồm:

 • họ có thể là phức tạp và tốn kém để thiết lập và quản lý nếu nó là một “công ty lớn”;
 • nếu bạn không phải là cổ đông duy nhất, các cổ phiếu có thể là khó khăn để bán;
 • nếu bạn chỉ có một số ít cổ, bạn có thể được cho phép ít hoặc không có đầu vào vào các công việc của công ty;
 • bạn sẽ chỉ có thể để lại cổ phần trong công ty cho các đối tượng của bạn theo ý muốn của bạn, không phải là tài sản của công ty một cách riêng biệt;
 • họ yêu cầu thủ tục tốn kém để thực hiện theo báo cáo quy định.

Trách nhiệm luôn luôn giới hạn?

 • Không, có loại cấu trúc mà không cung cấp trách nhiệm hữu hạn cho chủ sở hữu, nhưng họ là bất thường và chúng tôi sẽ không xem xét chúng ở đây.
 • Tuy nhiên, ngay cả trong các công ty hạn chế bằng cổ phiếu cho chủ sở hữu có thể được tiếp xúc với trách nhiệm cá nhân. Ví dụ:
 • một ngân hàng có thể yêu cầu đảm bảo cá nhân đối với các khoản vay hoặc thấu chi;
 • đôi khi một đạo diễn có thể được tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm cho các hành động rõ ràng là vượt quá khả năng của công ty để trả tiền.
 • Đồng cổ đông
 • Cổ phiếu có thể có sẵn cho công chúng hoặc chủ sở hữu tư nhân. Nếu các cổ phiếu có sẵn để công chúng được gọi là một “công cộng” công ty. Nếu cổ phiếu có sẵn cho chủ sở hữu tư nhân được gọi là công ty tư nhân (độc quyền). Chúng tôi sẽ đối phó duy nhất với các công ty tư nhân.

Để hiểu sâu sắc hơn vấn đề thành lập công ty hay quý khách hàng nhu cầu đăng ký thành lập công ty liên hệ ngay với luật sư của Việt Luật để có được thông tin tư vấn rõ nét.

 

Facebook comments