You are here

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan khu vực cửa khẩu Việt Nam

Quy định pháp lý hiện nay về điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ tập kết kiểm tra hải quan tại khu vực cửa khẩu tại Việt Nam bao gồm quy định về địa điểm, kho và hồ sơ chuẩn bị.

dieu-kien-kinh-dich-vu-tap-ket-kiem-tra-hai-quan-cua-khau-viet-nam

Hỗ trợ tư vấn thực hiện thủ tục đăng ký lĩnh vực hải quan

Dưới đây Việt Luật có tư vấn cụ thể như sau:

1. Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực của khẩu

* Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa:

 • Đã được quy hoạch trong hệ thống cảng nội địa do Thủ tướng Chính phủ công bố
 • Phải có diện tích từ 10 ha trở lên
 • Đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như trụ sở làm việc, nơi kiểm tra hàng hoá, nơi lắp đặt trang thiết bị phục vụ việc kiểm tra, giám sát hải quan, kho chứa tang vật vi phạm
 • Kho, bãi phải có hàng rào cứng kiên cố đảm bảo ngăn cách với khu vực xung quanh, được trang bị hệ thống camera, cân điện tử, các thiết bị khác để phục vụ thông quan hàng hoá. Hàng hoá ra vào kho, bãi phải được quản lý bằng Hệ thống máy tính và được kết nối với cơ quan hải quan
 • Quyết định thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa

* Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu

 • Nằm trong quy hoạch của Bộ Tài chính về hệ thống các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu
 • Có diện tích từ 01 (một) ha trở lên
 • Đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như trụ sở làm việc, nơi kiểm tra hàng hoá, nơi lắp đặt trang thiết bị (cân điện tử, máy soi…), kho chứa tang vật vi phạm
 • Kho, bãi phải có hàng rào cứng kiên cố đảm bảo ngăn cách với khu vực xung quanh, được trang bị hệ thống camera, cân điện tử, các thiết bị khác để thông quan hàng hoá nhanh chóng. Hàng hoá ra vào kho, bãi phải được quản lý bằng hệ thống máy tính và được kết nối với Hệ thống giám sát của cơ quan hải quan
 • Quyết định thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu

* Kho hàng không kéo dài

Kho hàng không kéo dài được thành lập tại địa bàn nơi có các khu vực sau đây:

 • Khu vực lân cận cảng hàng không dân dụng quốc tế
 • Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất
 • Các khu vực trên cách cảng hàng không dân dụng quốc tế không quá 50km
 • Có diện tích tối thiểu 2.000 m2 (bao gồm nhà kho, bãi và các công trình phụ trợ)
 • Chủ kho là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có hệ thống kho, bãi lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong khu vực cảng hàng không quốc tế cách khu vực thành lập kho hàng không kéo dài không quá 50km;
 • Đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như trụ sở làm việc, nơi kiểm tra hàng hoá, nơi lắp đặt trang thiết bị (máy soi, cân điện tử…), kho chứa tang vật vi phạm
 • Kho, bãi được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường rào cứng kiên cố; có khu vực chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu riêng biệt
 • Chủ kho phải có hệ thống sổ sách kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hàng hoá nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho. Kho phải được lắp đặt hệ thống camera giám sát đáp ứng tiêu chuẩn giám sát hàng hoá nhập, xuất, tồn kho của cơ quan hải quan.
 • Quyết định thành lập kho hàng không kéo dài.

* Địa điểm kiểm tra tập trung

 • Địa điểm kiểm tra tập trung do cơ quan hải quan đầu tư xây dựng hoặc do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Vị trí: gắn liền với trụ sở Chi cục Hải quan (nếu là địa điểm kiểm tra của 01 Chi cục Hải quan); cách trụ sở Chi cục Hải quan quản lý không quá 20 km (nếu là địa điểm dùng chung cho nhiều Chi cục Hải quan)
 • Về diện tích: Địa điểm kiểm tra của một Chi cục Hải quan phải có diện tích tối thiểu là 5.000 m2; địa điểm kiểm tra dùng chung cho nhiều Chi cục Hải quan phải có diện tích tối thiểu là 10.000 m2
 • Về cơ sở vật chất, trang thiết bị:
 • Đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như trụ sở làm việc, nơi kiểm tra hàng hoá, nơi lắp đặt trang thiết bị (cân điện tử, máy soi…), kho chứa tang vật vi phạm
 • Kho, bãi phải có hàng rào cứng kiên cố đảm bảo ngăn cách với khu vực xung quanh, được trang bị camera giám sát
 • Hàng hoá ra vào kho, bãi phải được quản lý bằng hệ thống máy tính và được kết nối với cơ quan hải quan.
 • Quyết định thành lập địa điểm kiểm tra tập trung.

* Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

 • Nằm trong khu kinh tế cửa khẩu hoặc khu vực cửa khẩu thuộc địa bàn kiểm soát của cơ quan hải quan
 • Về diện tích: Phải có diện tích tối thiểu 5.000m2
 • Đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như trụ sở làm việc, nơi kiểm tra hàng hoá, nơi lắp đặt trang thiết bị (cân điện tử, máy soi…), kho chứa tang vật vi phạm
 • Kho, bãi phải có hàng rào cứng kiên cố đảm bảo ngăn cách với khu vực xung quanh, được trang bị hệ thống camera giám sát
 • Hàng hoá ra vào kho, bãi phải được quản lý bằng hệ thống máy tính và được kết nối với cơ quan hải quan
 • Quyết định thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới.

2. Hồ sơ chuẩn thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hải quan trong khu vực biên giới

 • Văn bản đề nghị thành lập địa điểm của doanh nghiệp
 • Luận chứng kinh tế, kỹ thuật xây dựng
 • Quy chế hoạt động
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp hiện tại.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề giao nhận, vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu và (hoặc) kinh doanh kho bãi ( Nếu doanh nghiệp chưa có cần thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh để bổ sung ngành nghề phù hợp điều kiện)
 • Đối với địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới không nằm trong khu kinh tế cửa khẩu, doanh nghiệp phải nộp Giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh, thành phố cấp phép.

3. Văn bản quy phạm pháp luật

 • Luật Hải quan
 • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP
 • Điều 63 Thông tư 128/2013/TT-BTC
 • Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Trong trường hợp khách hàng gặp phải vướng mắc khi tìm hiểu thủ tục hay thực hiện đăng ký có thể liên hệ với Việt Luật để có sự trợ giúp kịp thời thông qua số hotline, email, tổng đài hỗ trợ và chat online góc phải màn hình website!.

Facebook comments